Ultraliberalt tankespind skaber ikke billige boliger

Den socialdemokratiske plan for billigere boliger til københavnerne skal ses i lyset af, at flere mennesker gerne vil bo i hovedstaden.

Antallet af familier med børn er steget væsentligt, og andelen af unge i aldersgruppen 20-29 år udgør i dag en fjerdedel af indbyggerne i Københavns Kommune.

Der skal være plads til de mange nye københavnere i boliger, som kan betales af indkomster tjent ved almindelige job som f.eks. folkeskolelærer eller butiksassistent.

Det er den enkle filosofi bag Socialdemokratiets boligpolitik.

Målsætningen om, at der skal bygges billigere i fremtiden, er på ingen måde »urealiserbare fantasier,« sådan som Venstres Jesper Schou Hansen udtrykker det i KØBENHAVN 11/7. Det kan han forvisse sig om ved blot at rette blikket imod Sverige, hvor byggeomkostningerne er meget lavere, samtidig med at kvaliteten og arkitekturen er fin.

Udbuddet skal matche

Det burde være indlysende for en Venstre-mand, at øget konkurrence, som Jesper Schou Hansen efterlyser, kun kan opnås ved at øge udbuddet, så det kan matche efterspørgslen. Derfor ønsker socialdemokraterne bl.a at udbyde støtte til byggeri af almene boliger i en samlet ramme, som vil gøre byggeprisen lavere.

Og så skal der generelt bygges væsentligt mere, så byggeriet kan følge med befolkningstilvæksten.

Det er vigtigt for socialdemokraterne, at byen bliver ved med at være mangfoldig og varieret. Vi ønsker sunde, gode kvalitetsboliger. Dette ønske havde vi held til at opfylde især gennem byfornyelsen, indtil Venstre skar ned på bevillingerne på området.

Vi ønsker varierede ejerformer, hvor andelsboliger, ejerboliger og almene boliger blandes. Endelig ønsker vi flere familieboliger.

Samlet set mener vi, at det giver maksimal fleksibilitet i forhold til den meget varierede befolkning og de forskellige behov, som altid vil findes i en moderne storby.

Sund udvikling

Københavnerne kan regne med socialdemokraterne. Vi vil fastholde den sunde positive udvikling, som byen er inde i. Vi ser også gerne, at et bredt politisk flertal vil være med til at tage et ansvar.

Desværre er det eneste konkrete, vi hører fra Venstre i øjeblikket, at partiet ikke vil gøre noget som helst for at skabe flere billige boliger. Byggeriet skal blot overlades til markedskræfterne, men om Jesper Schou Hansens ultraliberalistiske tankespind nogen sinde vil skabe så meget som en eneste billig bolig, er vist tvivlsomt.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen