Modemekka eller biksemad

Planen for Hvide Kødby i København er for uambitiøs. Tænk i stedet stort og i helheder, der inkluderer et modeinstitut, et modemuseum, designskolen og arbejdslegater til udenlandske designere.

Man vil "et eller andet" med mode og design i den Hvide Kødby i København, der lige nu er plaget af nedslidning og tomme huse efter kl. 16.00. At tage skridtet fuldt ud og for alvor gøre Hvide Kødby til et design- og modemekka tør man dog ikke.

Mangel på mod?

Oplægget fra Købehavns Kommune ønsker nemlig at lade Kokkeskolen og en del af madindustrien forblive i Hvide Kødby, samtidig med at mode, design og andre kreative fag skal rykke derud. Tanken er, at man skaber en særlig synergi ved at sætte »de lidt slikkede kreative arkitekter« og »slagterne med blod op ad armene« sammen, som kulturborgmester Martin Geertsen udtrykker det. Det er nærliggende at spørge, om det ikke snarere er mangel på mod til for alvor at gøre Hvide Kødby til mode- og designmekka, der får borgmesteren til at hylde tanken om "biksemad".
Sagen er jo, at hvis man for alvor ønsker at satse på at gøre København til et centrum for mode og design, der kan konkurrere med nykreative metropoler som Antwerpen og Berlin, så skal der tænkes i helhedsplaner. Lad derfor designere, og alt hvad de trækker med sig, få hele Hvide Kødby. Et modemekka skabes jo ikke ved at lade designskolen rykke derud. Vi må tænke alle sider af modebranchen ind i en form for modecampus, så vi kan begynde at snakke om egentlig synergi.

Et modeinstitut

Start med at åbne et egentligt modeinstitut, der skal indsamle og dele ud af den viden og de kompetencer, der er nødvendige, hvis København skal satse på kreativ innovation, og være til glæde for de mange nye iværksættere, men også for de allerede succesfulde eksisterende firmaer.

Et modeinstitut vil også være et naturligt samlingspunkt for den forskning, der allerede nu iværksættes af designskolerne, som her vil kunne fungere i flot samklang med en samlet modebranche. Et centralt placeret modeinstitut skal være et sted, hvor iværksættere kan hente sparring og samle netværk. Netop mangel på netværk og rådgivning er en af de største barrierer for at lykkes som iværksætter.

For at komme hele vejen rundt om modebranchen bør vi også have et modemuseum. Vi har på Kunstindustrimuseet en unik samling af beklædning og tekstiler. De bliver dog sjældent udstillet og aldrig i sin helhed simpelt hen af mangel på plads.

Indret en bygning i Hvide Kødby til modemuseum, hvor designerne kan hente inspiration til deres design og forståelse for deres faglige arv. Et modemuseum vil dog i lige så høj grad være til glæde for byens mange brugere, fra indbyggerne til den glade turist, der har hørt så meget om vores designtraditioner, men ingen steder kan finde den fine kulturhistorie, der ligger i moden.

Vi bør også tænke København som en rugekasse for nye talenter - også dem, der kommer fra udlandet. Opret i samarbejde med private virksomheder arbejdslegater for en to-årig periode for unge lovende designere fra hvert EU-land. Det smitter alt sammen positivt af på miljøet og skaber kontakt til de udenlandske designmiljøer.

I et land med små og mellemstore virksomheder er synergien ved samarbejde mellem offentlige institutioner som skoler og uddannelsesinstitutioner og virksomhederne altafgørende for at stå distancen i globaliseringskapløbet og sikre København som en storbyregion, udlandet vil satse på. Desuden er en egentlig klyngedannelse for de forskellige erhverv nødvendig. Det er man også opmærksom på i kommunens egen strategiplan for vækst og erhverv. Det ville være godt, hvis politikerne også havde modet til at leve op til de gode målsætninger.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen