Integration på sygehus en succes

Københavns Amt har haft succes med at uddanne indvandrerkvinder til at lave mad og gøre rent på sygehusene.

Det kan være svært for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk at få job. Samtidig kan det være svært at få kvalificeret arbejdskraft til at arbejde i køkkenet og med rengøring på hospitalerne. Derfor forsøgte Københavns Amt at slå to fluer med ét smæk, da det for tre år siden indledte et projekt, som skulle ruste ledige indvandrerkvinder til arbejde på amtets tre sygehuse.

Projektet er netop afsluttet. 130 kvinder fra 35 forskellige lande har deltaget, og af dem er 69 pct. kommet i arbejde eller uddannelse. Mange af dem har aldrig tidligere haft arbejde i Danmark.

»Det er et meget flot resultat. Normalt er det kun 30-40 pct., der kommer i job efter at have været i løntilskudsjob,« siger konsulent i amtet Vibeke Reichhardt.

Kvinderne har enten gennemgået et køkken- eller rengøringsforløb, som i 26 uger har vekslet mellem praktik og skole. Skoleforløbet foregik både på fagskolerne og på AOF, hvor kvinderne fik undervisning i dansk, arbejdsmarkedskultur og i hvordan det er at arbejde på et sygehus. Kvinderne, som bestod forløbet, blev ansat med løntilskud på de afdelinger, hvor de var i praktik. Herefter er mange blevet fastansat eller har indgået elevkontrakter.

Svært at lave dansk mad

43-årige Theresie Uwamariya er en af de kvinder, der har deltaget i projektet. Hun har været i Danmark i 11 år, men ikke været i arbejde før. For hende har projektet resulteret i en kontrakt som køkkenassistentelev i centralkøkkenet på Amtssygehuset i Herlev.

»Det har været et godt projekt, og det er godt at få en uddannelse. På AOF blev vi forberedt, så vi bedre kunne klare Hotel- og Restaurantskolen. I begyndelsen var det svært at lave dansk mad, fordi jeg ikke vidste så meget om det, men nu går det bedre,« siger Theresie Uwamariya, som tidligere har arbejdet som skolesekretær i Burundi.

Pligt til at hjælpe

Tove Nielsen-Seibak, økonoma i køkkenet på Amtssygehuset i Herlev, synes, projektet har været spændende.

»Arbejdsgiverne har også en pligt til hjælpe med at få de etniske kvinder ud på arbejdsmarkedet. I vores køkken har vi fået nogle kvinder, som er meget engagerede. Men det har også været krævende, for vi har skullet følge dem meget tæt, så de lærte alt det, de skulle for at bestå skolen,« forklarer hun.

Til gengæld for besværet har det fastansatte personale fået tilbudt kurser i bl.a. flerkulturel kommunikation og problemløsning.

I amtet mener Vibeke Reichhardt, at projektets succes bl.a. skyldes, at kvinderne var motiverede.

»Vi gjorde os meget umage med at sikre os, at kvinderne fysisk kunne klare opgaverne, og at de havde lyst til at arbejde i køkken eller med rengøring,« siger hun.

Projekt "I job på sygehus" blev støttet af den Europæiske Socialfond med 10 mio. kr.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen