Ferskvandsfisk med Metroen

Selv om ferskvandsfisk sjældent kører med Metroen, giver Metro-byggeriet dem en særlig chance for en udflugt i Øresund.

Ferskvandsfisk har en tendens til at følge fersk vand, og når Ørestadsselskabet i forbindelse med anlæggelsen af de sidste etaper på Amager udleder 1,5 mio. kubikmeter grundvand - svarende til 2.500 svømmebassiner á 25 meter, så bliver en lille lokal del af Øresund mere fersk. Derfor kan fiskene finde på at følge å-udløb, der munder ud i Øresund. Men hvis fiskene ikke vender om i tide, kan opholdet i Øresund blive den visse død. For med tiden vil grundvandet blive udvandet af Øresunds saltvand, og så bliver ferskvandsfiskene kvalt, oplyser Nils Bull jord- og vandchef i Københavns Amt

Hverken Ørestadsselskabet eller Københavns Amt ved, om fiskene udnytter muligheden for at svømme i havvand, men Ørestadsselskabet oplyser, at de i hvert fald svømmer i rent grundvand, der i nogle tilfælde er 35 gange så rent, som loven kræver.

Overkapacitet

»Da vi byggede vores vandrensningsanlæg, forventede vi at støde på mere grundvand, end vi har gjort. Derfor har vores rensningsanlæg en overkapacitet, der gør, at vi kan rense vandet bedre,« siger Tom Brændekilde, ansvarlig for anlægsarbejderne ved Metrobyggeriets etape 3 under Ørestadsselskabet.

Forsker i havbiologi Marianne Holmer ved Syddansk Universitet bekræfter, at grundvand i reglen er mere rent end havvand, og at fiskene i den del af Øresund, hvor vandet ledes ud, derfor kan se frem til at svømme under renere forhold. Hun påpeger dog, at i takt med, at det ferske grundvand bliver ledt ud, og saltkoncentrationen i Øresund falder i en periode, vil det resultere i hårde tider for traditionelle saltvandsfisk, der ikke kan leve i fersk vand.

Desuden kan det få betydning for havets planter, at vandet bliver mere fersk.

»Det vil typisk gå ud over ålegræs, mens alger måske vil komme til,« siger Marianne Holmer.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen