Ubåd op til overfladen

Publikum kan få en realistisk oplevelse af livet om bord på ubåden "Sælen", der deltog i Irak-krigen for to år siden.

De glittede blade med lækre, bare sild - dem uden finner og skæl - ligger stadig fremme i køjerummene på ubåden "Sælen".

Det er kun knap otte måneder siden, at det sidste mandskab forlod det 4,5 meter brede og 47,2 meter lange rør på Flådestationen i Frederikshavn. Her indvilgede besætningen i at efterlade så meget som muligt for at give et realistisk billede af livet om bord, før "Sælen" blev til museumsubåd på kajen Bradbænken ved Holmens mastekran.

Hvad publikum derimod ikke kan se i ubåden er det avancerede kommunikations- og overvågningsudstyr, som amerikanerne installerede, da "Sælen" skulle deltage i Irak-krigen i 2003. Det får ingen uvedkommende at se.

Mangen en vittighed er sagt om "Sælens" rolle i den amerikanske invasion af Irak. I søværnskredse finder man ikke morskaben retfærdig.

»Søværnet var afskåret fra at tage til genmæle, fordi missionen var hemmelig,« siger museumsinspektør Jakob Seerup, Orlogsmuseet & Tøjhusmuseet.

"Sælens" opgave var at overvåge skibstrafikken i en del af Den Persiske Golf for amerikanerne, kan det nu siges.

Ubåden har ligget på Bradbænken siden kort før jul i fjor.

Under klargøringen til sit nye liv har den blandt andet fået boret en dør i, så besøgende kan komme ind i den trange gang.

Netop fordi pladsen er trang, bliver det kun muligt at bese ubåden ledsaget af en guide og i små grupper på 12 personer hvert tredje kvarter.

»Vi er spændte på interessen. Er den meget stor, må vi tage det op til revision,« siger Jakob Seerup.

Orlogsmuseet & Tøjhusmuseet har allieret sig med den selvejende institution Museumsfregatten Peder Skram, der ligger lige i nærheden ved kajen Elefanten, om billetsalget.

»Mens man venter på at komme ind i "Sælen", kan man besøge "Peder Skram". Der er masser at se på,« siger fregattens formand, tidligere viceadmiral Jørgen F. Bork.

Fregatten indgik i den danske flåde 1966-1988. Siden Jørgen F. Bork i 1992 købte den som en tom skal for at sikre dens bevarelse for eftertiden, har Peder Skram Fonden skridt for skridt søgt at føre fregatten tilbage til dens oprindelige udseende. Det er i vidt omfang lykkedes, men arbejdet er ikke endeligt afsluttet.

Ud over at fungere som museum bruges "Peder Skram" til udlejning af lokaler til møder og festlige begivenheder. Det er der tilstrækkeligt mange, der benytter sig af, til at driften løber rundt.

Ubåden "Sælen",

Bradbænken, Nyholm,

rundvisninger torsdag-søndag mellem kl. 11.15 og 16.30 indtil 14. august.

Adgang i bil til "Sælen" og "Peder Skram" på Nyholm kun via Kløvermarksvej og Forlandet på Amagersiden. Fodgængere og cyklister kan passere broen. mellem Frederiksholm/Dokøen og Nyholm.

Hjemmesider: orlogsmuseet.dk og pederskram.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen