Handikappede får hjælp til job

Støttepersoner skal hjælpe psykisk handikappede med at fungere på en arbejdsplads.

Hjerneskadede, sindslidende og folk med andre psykiske handikap behøver ikke længere at sidde hjemme og kukkelure. Et nyt projekt i Storkøbenhavn stiller støttepersoner til rådighed, som kan hjælpe dem med at varetage et job.

»I dag sidder en masse mennesker hjemme med en arbejdsevne, de ikke kan få lov til at bruge, fordi de ikke kan få den nødvendige hjælp. Det er dét, projektet går ud på at give dem,« forklarer projektleder Tina Klejs Jensen fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), som sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen står bag projektet.

Baggrunden er, at loven i dag ikke stiller personer med et psykisk handikap eller en kognitiv funktionsnedsættelse som hjerneskade, sindslidelse og udviklingshæmning lige med fysisk handikappede.

Mens døve, blinde og mennesker med andre fysiske handikap kan få tildelt såkaldt personlig assistance - f.eks. sekretær- eller tolkebistand - så de kan varetage et job, er der ingen hjælp at hente for psykisk handikappede.

»Konsekvensen er, at vi ikke ser de mennesker på arbejsmarkedet. Vi vil gerne skabe en mulighed for, at vi taber færre mennesker. Selvfølgelig tror vi ikke, at vi kan få alle ind på normale arbejdspladser, men flere,« siger Stig Langvad, formand for DSI, som ønsker loven ændret. Derfor har paraplyorganisationen og Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2003 sat gang i projektet, der skal vise, hvordan støttepersoner kan hjælpe psykisk handikappede til at komme ind på arbejdsmarkedet eller fastholde det job, de allerede har.

En slags mentor

I første omgang har projektet kørt i Århus og Frederiksborg amter, men nu udvides det med Storkøbenhavn. Her forventer Tina Klejs Jensen, at ca. 50 personer kan få tilbudt en støtteperson.

»Typisk vil projektet købe en kollega eller en overordnet fra arbejdspladsen fri nogle timer hver uge til at udføre støtten. Men det kan også være en person udefra - f.eks. en socialpædagog,« forklarer Tina Klejs Jensen.

Hun understreger, at det er arbejdsrelaterede opgaver, som støttepersonen skal hjælpe den handikappede med. Ikke praktiske gøremål som at komme på toilettet.

»Det kan være hjælp til at strukturere og prioritere arbejdsopgaverne. Nogle mennesker med et psykisk handikap kan f.eks. kun modtage én besked ad gangen. Dem kan en støtteperson hjælpe ved at holde øje med, at de gør det, de har fået besked på,» forklarer Tina Klejs Jensen.

Projektet kører under AF-region Storkøbenhavn frem til den 30. juni 2006.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen