Leder: Christianias spilfægteri

VILJE TIL FORANDRING og forbedring synes ikke at være det, der præger beboerne på Christiania. I hvert fald ikke når det gælder lovliggørelse af forholdene i den såkaldte fristad eller bekæmpelse af den massive forekomst af narkohandel og anden kriminalitet.

Det kan politiet tale med om, når det forsøger at opretholde lov og orden; det kan myndighederne fortælle, når det gælder bestræbelserne på at finde veje frem mod den totale lovliggørelse af området, der omsider er blevet besluttet af Folketinget.

SENEST HAR christianitterne så meldt ud, at de allerfleste beboere har deponeret deres såkaldt personlige brugsrettigheder for huse og bygninger i en ny forening, der skal repræsentere alle beboerne.

Aftalen var ellers, at hver enkelt beboer skulle anmelde sin brugsret individuelt til Slots- og Ejendomsstyrelsen inden udgangen af juni, ellers fortabte man retten til at blive boende.

Angiveligt håber beboerne, at de med den nye forening vil kunne forhindre, hvad de opfatter som et forsøg på at splitte Christiania ad i individuelle aftaler mellem staten og den enkelte beboer. »Vi vil ikke have, at folk pludselig får meget forskellige huslejer og prisstigninger,« sagde en repræsentant for Christiania her i avisen forleden. Udtalelsen røber hensigten. Christiania ønsker altså stadig at sætte sig uden for de spilleregler, der gælder i resten af samfundet. I stedet kræver man fortsat særbehandling.

Fornuftigvis har Slots- og Ejendomsstyrelsen meddelt beboerne, at man naturligvis ikke opfatter den nystiftede forening og verdragelsen af brugsrettighederne som lovlig. Det samme har christianitterne formentlig indset, siden de ud over den nye forening samtidig har anmeldt alle individuelle rettigheder til Slots- og Ejendomsstyrelsen!

INITIATIVET med den nye kollektive forening skal derfor ene og alene ses som nok et forsøg på at obstruere forhandlingerne med staten og normaliseringen af Christiania. Forhåbentlig ryger dette

seneste tåbelige forhalingsforsøg direkte ned i skraldespanden, hvor det hører hjemme, så offentligheden slipper for at bruge mere tid på det. Vi har brugt 30 år på Christianias ulovligheder - nu må det

snart være nok.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen