3.000 nye p-pladser

Ejendomsselskabet Nordicoms tilbud om at opføre og drive 17 fuldautomatiske og underjordiske p-siloer sætter ikke planerne om et p-hus på Vesterbro i bero.

Bilisterne i København har udsigt til kronede dage. Et privat firmas tilbud om at opføre og drive op mod 2.000 p-pladser i siloer i København får ikke politikerne til at bremse planerne om at etablere et underjordisk anlæg med plads til op mod 1.000 pladser på Vesterbro.

Sven Milthers (SF) forsøgte ellers at bremse planerne om det underjordiske p-hus ved Vesterbro Passage på bygge- og teknikudvalgets møde i går. I stedet ønskede han opbakning til en nærmere undersøgelse af et forslag fra ejendomsselskabet Nordicom.

Firmaet har netop tilbudt Københavns Kommune at opføre og drive 17 fuldautomatiske parkerings-siloer i både Indre By og brokvartererne. I alt vil de rumme plads til godt 2.000 biler. Prisen for projektet anslås at være mere end en halv. mia. kr., som Nordicom er parat til at investere mod at få p-indtægterne i 70 år og egnede grunde stillet til rådighed.

Det tilbud er meget bedre end kommunens egen plan om et underjordisk p-hus ved Vesterbo Passage, mener Sven Milthers (SF).

»Det er spild af penge at fortsætte med planerne om p-huset. Det har jo vist sig umuligt at kombinere med en kommende Metro Cityring,« pointerer han og henviser til, at den kommende Metros linjeføring ser ud til at kollidere med det planlagte p-anlæg.

Sven Milthers mener, at der er to andre gode grund til at droppe Vesterbro-anlægget til fordel for de 17 siloer.

»For det første vil 1.000 parkeringspladser under Vesterbrogade føre til en voldsom forøgelse af trafikken på det sted. Det ligger jo ikke i planerne, at der skal fjernes pladser over jorden. For det andet vil så stort et anlæg kræve en anlægsperiode på fire-fem år med trafikalt kaos for især busserne til følge,« påpeger Sven Milthers, som kun fik opbakning til sit forslag fra Enhedslisten.

Alle andre medlemmer af bygge- og teknikudvalget stemte imod - bl.a. bygge- og teknikborgmester Søren Pind (V).

»Vesterbro Passage er allerede vedtaget, og det skal der ikke røres ved,« slår han fast uden dermed at afvise Nordicoms tilbud.

Deres forslag synes Søren Pind nemlig godt om.

»Det er en meget spændende idé. Et friskt bud, der vil fjerne problemerne både i Indre By og brokvartererne,« siger han og henviser til, at Nordicoms tilbud ikke bare løser parkeringsproblemerne i Indre By. Hver gang firmaet opfører en p-silo her, vil det også bygge et anlæg i et af brokvartererne.

Nye byrum

Gunnar Kristensen, adm. direktør for Nordicom, fremhæver endnu en fordel. Da siloerne er underjordiske og over jorden blot kræver ca. 20 kvm til den elevator, der fører bilerne ned under jorden, giver det nye muligheder for at anvende pladsen over jorden.

»Hvis politikerne vælger at nedlægge p-pladserne i gadeplan de steder, hvor siloerne anlægges, vil det tilføre byen en ny æstetik. Man kan pludselig bruge pladserne til noget andet,« siger Gunnar Kristensen og nævner som eksempel grønne områder og udeservering.

christina.agger@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen