Biskop vil give kirker til indvandrere

Københavns biskop, Erik Norman Svendsen, vil arbejde for, at kristne indvandrermenigheder gratis får lov at overtage folkekirker i København. Kirkeminister Tove Fergo (V) støtter forslaget.

Tomheden runger efterhånden så hult i flere af hovedstadens folkekirker, at Københavns biskop, Erik Norman Svendsen, mener, at tiden er kommet til at overdrage enkelte hele kirker til kristne indvandrermenigheder fra f.eks. Somalia og Balkan-området. I Københavns Kommune er der 72 kirker, hvoraf 70 fungerer som egentlige sognekirker. Men biskoppen vurderer, at det antal kan bringes ned på 60, og vil arbejde for, at én eller flere af kirkerne bliver omdannet til en decideret indvandrerkirke. Overdragelsen skal være gratis.

»Vi kan ikke forvente, at en afrikansk indvandrermenighed kan finde på plads i en evangelisk-luthersk sognekirke præget af dansk kirkesang og danske kirketraditioner. I dag låner eksempelvis flere ortodokse kirkesamfund lejlighedsvis en kirke, og det forløber tilfredsstillende. Men de har brug for kirken i større omfang, og jeg så meget gerne, at vi overdrager i hvert fald én af vores kirker til indvandrerne,« siger Erik Norman Svendsen.

En hjælpende hånd

Biskoppen hæfter sig ved, at der er blevet 300.000 færre beboere i København end for 40 år siden. At medlemstallet for folkekirken i hovedstaden i samme periode er faldet fra mere end 90 pct. til i dag 68 pct. Og at ca. 30 pct. af de indvandrere, som kommer til landet, er kristne.

»Vi kan række vore kristne brødre og søstre en hjælpende hånd. I dag ville vi alligevel aldrig opføre 72 kirker i Københavns Kommune, og vi er forvejen i gang med at lægge mindre sogne sammen,« siger Erik Norman Svendsen.

Han vil ikke sætte navn på, hvilke kirker der skal omlægges, og biskoppen garanterer, at beslutningen vil blive truffet i samråd med provstierne og menighedsrådene.

Mursten ikke hellige

Regeringen er positiv over for at lade indvandrermenigheder overtage enkelte folkekirker, og kirkeminister Tove Fergo (V) oplyser, at hun er blevet opsøgt af flere kristne indvandrermenigheder, som har brug for kirkerne.

»Det er især serbiske menigheder og baptistiske menigheder fra Afrika og Asien. For mig er mursten ikke hellige. Selvfølgelig er der knyttet nogle følelser til den kirke, man er døbt eller gift i, men vi skal ikke holde liv i kirker, der ikke er levende, og jeg kan godt forstå, at indvandrermenighederne vil være herre i eget hus. Det vil kun være glædeligt, hvis nogle af de københavnske kirker kan blive fyldt og genanvendt,« siger Tove Fergo.

Midt i december foreslog Nørrebro-præsten Erik Bock at omdanne en af de københavnske kirker til en moské. Det udspil mødte hård kritik, og Erik Norman Svendsen afviser også, at det kan komme på tale. Biskoppen understreger, at kirken er bygget til kristen forkyndelse.

»Uanset at vi både skal agte og respektere muslimer, er kristendom og islam to missionerende og konkurrerende religioner. Frem for alt vil der ikke være forståelse blandt kirkens egne medlemmer for at overdrage en kirke til muslimerne, ligesom jeg heller ikke tror, at det er et ønske fra muslimernes side. De må for min skyld gerne få en stormoské, men de skal selv bygge og finansiere den,« siger Erik Norman Svendsen.

Nej til moskeer

Kirkeministeren ønsker heller ikke at omdanne en kirke til en moské.

»Det vil stride mod kirkens oprindelige formål. Om de skal have en moské, vil jeg overlade til de muslimske trossamfund. Det vil jeg ikke blande mig i,« siger Tove Fergo.

lars.pedersen@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen