Nu skal pendlerskatten ordnes

Danske og svenske skattefolk skal i de kommende måneder forhandle til en løsning er fundet. Nu skal der skabes ordentlige skatteforhold for de tusindvis af grænsependlere i Øresundsregionen.

Malmö

Nu skal det være slut med uklare skatteregler for pendlerne i Øresundsregionen. De danske og svenske politikere og embedsmænd har i snart flere år ikke kunnet finde en varig løsning på, hvordan pendlernes skattekroner fordeles bedst og mest retfærdigt mellem de to lande ved Øresund. Imens har borgerne måttet døje med hele tiden at få uklare svar og blive kastet frem og tilbage i konstant uvished.

Faktisk er det for tiden mest Sverige, der går glip af skattekroner. Det er for øjeblikket skønsmæssigt 100 mio. kr. om året, de svenske kommuner mister.

Danskere og svenskere, der bor i Sverige, men arbejder i Danmark og lægger alle deres skattekroner i Danmark, lever på den måde gratis i Sverige, når det kommer til sociale serviceydelser. På den anden side får de danske kommuner for mange penge at boltre sig med.

»Nu starter vi en møderække, og vi taler sammen, indtil vi har fundet en løsning. Dybest set skal vi være færdige i løbet af sommeren. Vi er også interesseret i at finde en løsning,« siger kontorchef Ivar Nordland fra Skatteministeriet.

I realiteten får de danske kommuner i dag flere penge, end de burde.

Problemet er også, at der kommer flere pendlere hver dag, og det betyder, at den skæve fordeling af skattekronerne bliver værre hele tiden.

Danmark har foreslået svenskerne to løsningsmodeller. Den ene, hvor borgeren selv bestemmer, hvor vedkommende vil beskattes, men så må borgeren også tage hele pakken. Dvs. også binde sig til sociale indbetalinger til folkepension og børneorlov i det pågældende land.

Den anden løsning er at fortsætte stort set som i dag, og så fordeler staterne pengene mellem sig.

carl.corneliussen@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen