Togforsinkelser på mobiltelefonen

DSB S-tog har mange planer om at blive bedre til at fortælle kunderne om forstyrrelser i driften. Til efteråret flytter info-medarbejderne i samme bygning, og snart vil de rejsende kunne modtage SMS'er, som fortæller, om det næste tog går til tiden.

Til efteråret samler DSB S-tog sine informationsmedarbejdere i ét lokale, og efter sommerferien tilbydes kunderne at modtage besked om forsinkelser via SMS. Der sker som et led i en strategi, som skal få S-togskunderne til ikke at opleve forsinkelser og aflysninger som en alt for stor gene.

Allerede nu abonnerer 6500 S-togskunder på en service, hvor DSB S-tog tilbyder at sende en e-mail eller en SMS til de rejsende, når der er planlagte ændringer i driften i forbindelse med f.eks. sporarbejde.

Disse abonnenter modtager i gennemsnit fire beskeder om driftsændringer hver måned.

»I det nye system, som vi håber vil kunne tages i brug efter sommerferien, vil kunderne kunne sende en SMS til den station, som de skal rejse fra, og derefter modtage en SMS retur, hvori man får at vide, om togdriften er normal, eller om der er forsinkelser. På den måde undgår man at gå forgæves, hvis en S-togsforsinkelse gør, at det bedre kan svare sig at vælge et andet transportmiddel,« siger chefen for DSB S-togs salgsudvikling, Anne Bobek Søndergaard, som har stået bag udviklingen af systemet.

En aktiv indsats

Det vil sige, at det nye system ikke bliver et abonnement, men at man selv skal bede om oplysningerne.

Derimod vil man kunne skræddersy oplysningerne efter behov, da kunden modtager de aktuelle og helt konkrete afgangstider fra den station, der er relevant.

»Det har været en afvejning, om vi skulle tilbyde et abonnement, eller om folk selv skal henvende sig for at få oplysningerne, men vi har besluttet os for, at kunderne skal gøre en aktiv indsats. Vi er bange for, at folk vil blive oversvømmet med SMS'er, hvis de skal have besked hver gang, der er den mindste forsinkelse,« forklarer Anne Bobek Søndergaard.

»Vi har arbejdet med systemet i et par år, for der har været mange tekniske detaljer, som skulle falde på plads, men vi er så langt nu, at det er realistisk at tro, at vi vil kunne tilbyde tjenesten umiddelbart efter sommerferien,« siger Anne Bobek Søndergaard.

Fælles central

Informationstjenesten hos DSB S-tog er for tiden fordelt på tre forskellige adresser rundt om i Storkøbenhavn, og ledelsen er nu tæt på en løsning, som gør, at alle afdelingens medarbejdere kan arbejde under samme tag.

»Vi er meget tæt på en beslutning om at indrette en bygning på Bernstorffsgade, hvor vi til efteråret kan samle alle de medarbejdere, som arbejder på at informere S-togspassagererne,« siger stabschef hos DSB S-tog Hans Munck, som mener, at det er bydende nødvendigt at øge serviceniveauet over for kunderne, hvis ikke passagertallet skal falde yderligere.

»Vi skal foretage en del sporarbejde de kommende år, hvilket ikke kan undgå at give forsinkelser. Skal vi holde på kunderne trods de midlertidige gener, skal vi yde en ordentlig service,« siger han.

jesper.berg@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen