Ledige ældre sidst i køen

Hovedstadsområdets virksomhedsledere frygter ikke prognoser om mangel på arbejdskraft. Det viser en interviewundersøgelse, som en gruppe ledige over 50 har gennemført i forbindelse med et efteruddannelsesprojekt, Projekt Bliv Ved.

16 store, mellemstore og mindre virksomheder har deltaget i interviews om personalepolitik, seniorpolitik og myter om ældre medarbejdere. Og resultatet af interviewene er med til at punktere én af de myter, som man oftest hører: At de ældre medarbejdere om få år bliver en attraktiv arbejdskraftreserve.

"De generelle svar fra de private virksomheder var, at de havde hørt prognoserne om den faldende arbejdsstyrke om 10 år, men at deres virksomhed næppe ville løbe ind i nogen form for problemer i den anledning," hedder det i undersøgelsens konklusion.

Vælger den yngste

Selv om 14 ud af 16 virksomheder svarer, at de ikke har noget imod at ansætte medarbejdere over 45, så indrømmer de fleste også, at hvis to ansøgere har de samme kvalifikationer, så vælger man den 37-årige frem for den 45-årige. Tallene viser da også, at det højest drejer sig om 1-2 pct. af alle nyansatte, der er over 50.

Alle de interviewede kender myterne om ældre medarbejdere. Som én af personalecheferne udtrykker det:

»Ja, de er ikke-omstillingsparate, langsomme, stædige m.m. Jeg kender alle myterne, men jeg ved, at mange sagtens kan fungere godt i jobbet.«

To af de interviewede chefer så imidlertid ikke noget forsonende ved ældre medarbejdere.

»Det grå guld er i første omgang ikke attraktivt, og vi prioriterer altid de yngste højest, bl.a. fordi de lærer hurtigere,« siger én.

Alder som barriere

»Interviewundersøgelsen bekræfter desværre en anden ny undersøgelse fra Ålborg, som viser, at alder er den altovervejende barriere for, at ledige over 50 kommer i gang igen. Derfor må regeringen gøre noget ekstraordinært for at få de ældre ind på arbejdsmarkedet igen. Der bør sættes forsøg i gang på samme måde, som man i 70erne fik de unge, arbejdsløse ind, og i dag har lavet specielle tiltag for integration af fremmedsprogede,« mener ÆldreSagens direktør Bjarne Hastrup.

Formand for DJØF, Sine Sunesen, er enig.

»Selv om man skal passe på ikke at marginalisere gruppen af ældre, så er vi åbne over for "isbryder-projekter",« siger hun.

I DJØF er ledigheden faldet historisk i de seneste fem år. Gruppen af 50-60-årige har dog ikke i samme omfang nydt godt af det markante fald. Her har opsvinget ikke formået at sænke ledigheden tilsvarende. Og med statens bebudede afskedigelser, risikerer ledigheden for denne gruppe at stige.

»Der er behov for at dreje på alle de knapper, man ved, der virker. Og det er for eksempel løntilskud i en periode,« siger Sine Sunesen.

edith.rasmussen@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen