Farum trodser sygehusloven

Gennem et år er borgerne i Farum blevet sendt på privathospitaler på kommunens regning. Men det er ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet ulovligt.

I protest mod de lange ventelister på offentlige sygehuse og for at holde sygedagpengene nede tilbyder Farum Kommune at betale borgernes regning for behandling på privathospitaler. Tilbudet gælder ifølge formanden for socialudvalget i Farum, Marianne Helslev (V), kun i de tilfælde, hvor folk er ramt af livstruende eller meget smertefulde sygdomme.

»Vi vil gerne hjælpe de borgere, der går rundt med store smerter, og som venter i flere år på en operation på de offentlige sygehuse. Samtidig sparer kommunen en masse sygedagpenge, fordi folk kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet,« siger hun.

Ifølge Marianne Helslev findes der ingen tal på, hvor mange borgere i Farum der er blevet henvist til privathospitaler.

Hun vurderer dog, at kommunen bruger godt 200.000 kr. om året på denne serviceordning.

I Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyses det, at Farums ordning er i strid med sygehusloven. I slutningen af denne måned forventes et lovforslag om kommunal betaling for sygdomsbehandling at blive vedtaget i Folketinget. Sker det, får kommunerne grønt lys til at sende borgerne til behandling på privathospitaler på kommunernes egen regning.

Politianmeldelse

Uanset hvad Folketinget beslutter, agter Tilsynsrådet i Frederiksborg Amt dog at undersøge den særlige ordning i Farum.

Tilsynsrådet har bedt Farum Kommune forklare, hvordan ordningen har fungeret. Rådet venter stadig på svar fra byrådet.

»Vi slipper ikke sagen, selvom ordningen bliver lovlig. Det kan i værste fald føre til en politianmeldelse af kommunen,«siger Christian Trønning, formand for Tilsynsrådet i Frederiksborg Amt.

Pligt til at hjælpe

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Farum Kommunes socialchef, Jørgen Larsen.

Men socialudvalget erkender, at det har brudt loven, og politikerne har ikke dårlig samvittighed.

»Jeg vil have det dårligt, hvis der går en borger rundt med smerter i flere år. Hvis kommunen har mulighed for at hjælpe, bør den gøre det. Det er ikke rart at bryde loven, men det er et af de lovbrud i Farum Kommune, som jeg har det bedst med,« siger Bent Jensen (V), medlem af socialudvalget.

Lysten til at gøre en ekstra indsats for borgernes helbred var også årsag til, at Farum sammen med 24 andre kommuner i sommer forsøgte at oprette en privat sygeforsikring til alle borgerne.

Men projektet blev sat i bero, da det stred mod sygehusloven.

jpk@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen