Motorvejsrapport vækker vrede

Vejdirektoratets redegørelse om en ny motorvej til Frederikssund møder massiv kritik. »Det er en uvederhæftig måde at fremstille problemet på,« mener Danmarks Naturfredningsforening.

Diskussionen om en motorvej mellem Rødovre og Frederikssund er blusset op, efter at Vejdirektoratet er barslet med en længe ventet redegørelse.

VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) gør rede for de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af etableringen af en ny motorvej, men allerede nu er Danmarks Naturfredningsforening ude med riven.

Hvis motorvejen bliver placeret gennem den åbne natur, som er et af forslagene, sætter Vejdirektoratet prisen på anlægget til 2,5 mia. kr. Bliver løsningen derimod, at man fører trafikken gennem Ølstykke og Stenløse, bliver prisen vurderet til 4 mia. kr.

Forskellen på 1,5 mia. kr. er efter Danmarks Naturfredningsforenings mening dog ikke den reelle.

»Man har valgt at se bort fra, at hvis man vælger den billige løsning, så kommer der betragtelige ekstraudgifter, da Frederikssundsvejen så skal nedkvalificeres til en lokal trafikvej,« siger Jørgen Lodal, som er formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Ballerup.

Uvederhæftigt

Han henviser hermed til de to hovedforslag, som Vejdirektoratet har fremlagt. Det ene forslag fører motorvejen gennem Ølstykke og Stenløse, mens et andet forslag lægger op til at den kommende motorvej kommer til at gå gennem naturen ved Værebro Ådal, og den løsning tager Danmarks Naturfredningsforening kraftig afstand fra.

»Det er tydeligt, at redegørelsen er strikket sammen, så linieføringen gennem Stenløse og Ølstykke skal se så dyr ud som muligt. Det virker uvederhæftigt,« siger Jørgen Lodal.

Det afviser projektleder hos Vejdirektoratet, Birgitte Henriksen, dog.

»Da driften af Frederikssundsvejen bliver lagt over til amt eller kommune, hvis valget falder på forslaget gennem Værebro Ådal, kan vi ikke vurdere, hvilke udgifter der vil komme,« siger Birgitte Henriksen.

Jørgen Lodal så gerne, at VVM-redegørelsen kom til at beskrive en mere omfattende økonomisk konsekvens.

»Det er meget kritisabelt, at der ikke bliver lavet et samlet samfundsmæssigt regnskab,« siger lokalformanden, som også gerne ser, at der bliver sat en pris på tabet af naturoplevelser, hvis motorvejen bliver ført gennem Værebro Ådal.

»Spørgsmålet er, hvor meget vi er villige til at ofre på naturens alter,« siger Jørgen Lodal, som helst ser, at der slet ikke bliver bygget en motorvej til Frederikssund.

jesper.berg@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen