Politikere forsømmer arbejde med integration

Mange stole står tomme til de møder, hvor politikere og repræsentanter for etniske minoritetsgrupper skulle diskutere integration i Københavns Kommune. Politikerne erkender, at de har en del af skylden for, at samarbejdet ikke fungerer.

Den seneste tid har politikere kritiseret Integrationsrådets medlemmer for at blive væk fra møder og for ikke at gøre deres arbejde godt nok. Nu viser det sig, at det kniber for politikerne selv at møde op i deres eget integrationsudvalg og til fællesmøderne for begge udvalg.

De to udvalg har til opgave at rådgive politikerne i deres arbejde for en bedre integration af flygtninge og indvandrere i Københavns Kommune.

Folk bliver væk

»Jeg er utilfreds med den måde, Integrationsrådet arbejder på. Fremmødet er grelt. I snit møder kun 12 personer op til møderne, og over halvdelen af medlemmerne mener selv, at rådet har kommunikationsproblemer,« siger Michael Rosenmark (V).

Integrationsrådet afviser kritikken og mener, at problemet ligger hos politikerne.

»Det ville da være bedre med et større fremmøde. Men i modsætning til i flere af de politiske udvalg er der ikke én eneste gang, hvor vi ikke har været beslutningsdygtige. Og når vi holder fællesmøder mellem os og integrationsudvalget, så er det oftest os, der er flest af,« siger afgående formand for Integrationsrådet Hanna Ziadeh.

Formand for Integrationsudvalget og familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) erkender, at det kniber med det politiske fremmøde til udvalgsmøderne.

»Jeg har for lidt over en uge siden gjort udvalgsmedlemmerne opmærksomme på, at der er mødepligt til møderne, og at der skal strammes op på det område,« siger han.

På udvalgets sidste møde var kun to ud af udvalgets 13 medlemmer mødt op ved mødets begyndelse. Resultatet var, at udvalget ikke var beslutningsdygtigt den dag.

Til gengæld mener han, at fremmødet til fællesmøderne for de to udvalg er blevet meget bedre inden for det seneste år.

"Nedlæg udvalg"

Tidligere medlem af Integrationsudvalget Finn Rudaizky (S) fortæller, at han aldrig deltog i disse fællesmøder. Han mener, at problemet er, at Integrationsrådet ikke bliver taget alvorligt, og at Integrationsudvalgets arbejde er overflødigt.

»Jeg fandt hurtigt ud af, at det var stort set den samme debat, man fører i tre udvalg.

I familie- og arbejdsmarkedsudvalget kunne vi for eksempel diskutere en sag, som vi så skulle sende til høring hos os selv i Integrationsudvalget. Og til sidst kunne vi så sende høringssvaret tilbage til os selv familie- og arbejdsmarkedsudvalget. Det er latterligt og spild af tid. Derfor trak jeg mig ud af udvalget,« siger han.

Han foreslår, at man styrker Integrationsrådet og nedlægger Integrationsudvalget.

Manu Sareen (R) bakker op om den ide. Han kan ikke se, hvad ideen med et integrationsudvalg er, når folk ikke dukker op til møder, og han mener, at deres arbejde er spildt.

Bo Asmus Kjeldgaard er enig så langt som til, at Integrationsrådet skal styrkes. Derfor mener han, at det skal overvejes kraftigt at give rådet selvstændig høringsret. I dag fungerer rådet kun som "vejledende og rådgivende" organ for politikerne.

Til gengæld understreger han, at der også fremover er brug for både alle tre udvalg.

»Med de tre udvalg sikrer vi, at vi både får set på de sociale og kulturelle problemer, der er i forbindelse med integration, og vi sikrer et samarbejde mellem politikerne og de etniske minoritetsgrupper. Det er det samarbejde, vi skal blive bedre til,« siger han.

anna.thejsen@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen