Kamp om Huset i Magstræde

Hos politikerne i København er der stor uenighed om, hvorvidt kulturstedet Huset i Magstræde skal sælges. Et eventuelt salg vil indbringe 35 mio. kr. Penge som skal bruges til at bygge et nyt kulturhus på Ydre Østerbro.

Hos mange københavnske politikere er der ingen tvivl: Huset i Magstræde skal ikke sælges!

Med deres holdning støtter de både kunstnernes kamp for at bevare Huset som et åbent og alsidigt kultursted og går imod Klaus Bondam (R) og Martin Geertsen (V), der har foreslået, at kommunen sælger de attraktive bygninger i Indre By.

Begrundelse for et eventuelt salg er, at både tiden og udviklingen har overhalet Huset. Men det er de mange kunstnere, som har brugt huset gennem de seneste 30 år, ikke enige i. Og det er heller ikke alle Københavns politikere, der vil stemme for et salg, når kultur- og fritidsudvalget på et møde 3. juni skal afgøre Husets fremtid.

Teaterkraftcenter

»Vi ser gerne, at der fortsat er kommunale kulturelle aktivitet i Huset,« siger Mona Heiberg (S). Hun er meget positiv over for forvaltningens modforslag om at indrette Husets anden og tredje sal til et ikke-professionelt teaterkraftcenter for det foreningsbaserede teatermiljø i København og i øvrigt lade Huset fortsætte sine professionelle teater- og musikaktiviteter.

»Men når det er sagt, er det samtidigt vigtigt for mig - som formand for kommunens folkeoplysningsudvalg - at understrege, at der også skal findes penge til alle de nye aktiviteter, man nu vil placere i Huset,« siger Mona Heiberg.

En absurd idé

Også Enhedslistens Jens Kjær Christensen ryster på hovedet af Klaus Bondams og Martin Geertsens ønske om at sælge Huset for at skaffe penge til at bygge et nyt medborgerhus på Ydre Østerbro.

»Det er absurd at sælge ét hus for at bygget et andet! Det er endnu mere absurd at overveje salg, når man samtidig tænker på alle de mange penge, som kommunen bruger til anlægsudgifter inden for idrætsområdet,«siger Kjær Christensen.

»Kommunen skal beholde Huset, men det skal samtidig udvikles. Og det er netop det, som forvaltningens forslag rummer: en udvikling, der kan være til gavn for kommunens kulturelle foreninger.«

Jens Kjær Christensen har gennem de seneste fire år fulgt Huset tæt.

»De har masser af aktiviteter inden for både teater, film og musik. Så forslaget om at sælge Huset kan kun være udtryk for enten uvidenhed eller uvilje mod Husets aktiviteter,« siger han.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen