Borgmester vil flytte rundt med ældre

Som led i en totalrenovering af plejehjemmene er sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø parat til at tvinge byens plejehjemsbeboere til at flytte fra deres boliger.

De københavnske plejehjemsbeboere skal indstille sig på at blive flyttet fra et plejehjem til et andet.

Det siger sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø (R) i forbindelse med de kommende besparelser på ældreområdet, som Københavns Kommune lægger op til.

Der bliver færre ældre i København de kommende år, og derfor skal sundhedsforvaltningen ifølge foreløbige prognoser spare godt 300 mio. kr. de næste fem år. En del af de penge vil Inger Marie Bruun-Vierø have ført tilbage til ældreområdet i form af en totalrenovering af de københavnske plejehjem. Og borgmesteren er som led i denne renovering klar til at flytte rundt på plejehjemsbeboerne.

Upopulært

»Det er ikke populært, og det bliver noget af et indgreb, men vi er simpelt hen nødt til at gøre det. Vi kan ikke have en byggeplads og pleje de ældre på samme tid. Nogle af de ældre vil naturligvis blive meget kede af at skulle flytte, men alternativet er, at vi beholder de nuværende plejehjem med samme lave standard som i dag,« siger Inger Marie Bruun-Vierø med henvisning til, at flere end halvdelen af hovedstadens plejehjem ikke opfylder de tidssvarende krav.

I JP København i går udtalte Inger Marie Bruun-Vierø imidlertid, at man ikke kan tvinge plejehjemsbeboerne til at flytte, fordi det er deres egne boliger.

»Men vi er kommet i en situation, hvor vi er nødt til at bygge om. Man kan sammenligne det med en byfornyelse. Her har vi pligt til at genhuse folk, men beboerne kan ikke insistere på at blive boende,« siger hun.

Borgmesteren vil nu forsøge at finde et politisk flertal for at tilbageføre mindst halvdelen af de kommende besparelser til renovering af plejehjemmene - svarende til ca. 150 mio. kr. over de næste fem år.

Nænsom

Alene i 2005 skal de københavnske plejehjem spare ca. 36 mio. kr. ud af et årligt budget på 1,8 mia. kr., mens hjemmeplejen bliver pålagt at spare ca. 29 mio. kr. ud af et årligt budget på knap 1 mia. kr.

CD støtter sundhedsborgmesteren ubetinget. De konservative er åbne over for en mere nænsom besparelse, end der er lagt op til, og mener også, at man bør investere i renovering af plejehjemmene, selv om beboerne bliver tvunget til at flytte.

»Det bliver naturligvis ikke rart og må foregå efter klare aftaler med beboerne og de pårørende,« siger Mogens Lønborg (K).

SF mener, man lige så godt kunne renovere skolerne, mens Enhedslisten understreger, at partiet ikke vil være med til at forringe servicen på plejehjemmene.

»Men det er langt ude, at sundhedsborgmesteren vil bruge pengene fra driften på renovering. Det betyder, at hun gerne vil være med til at forringe servicen, hvis bare hun får penge til noget andet,« siger Enhedslistens Mikkel Warming.

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) ønsker ikke at kommentere de kommende besparelser.

lars.pedersen@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen