Grundig forundersøgelse til Cityringen

I et debatindlæg om Cityringen skriver Frank Laybourn fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører den 23. marts, at passagergrundlaget for en station ved Rigshospitalet ikke er undersøgt ordentligt.

Laybourn mener at vide, at patienter og pårørende ikke er talt med i passagergrundlaget for Rigshospitalet. Påstanden er grebet ud af den blå luft. Jeg kan oplyse, at alle passagergrupper er talt med. Og hvis man ikke tager mit ord for gode varer, kan man slå op på side 18 i Screeningsrapporten (2003), hvor der står, at der i trafikmodelkørslerne er »taget hensyn til, at der forekommer et stort antal besøgs- og patientture til Rigshospitalet.«

En løsning med stationer ved Rigshospitalet og Universitetsparken giver færre passagerer end den valgte løsning med stationer ved Østerbrogade/Jagtvej og Vibenshus Runddel.

Den valgte løsning servicerer desuden væsentlig flere boliger, end en station ved Rigshospitalet ville gøre.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at en ganske væsentlig del af Cityringens passagerer er borgere i Frederiksberg og Københavns kommuner. Andelen af pendlere fra omegnskommunerne og det øvrige Sjælland overvurderes ofte. Således også i Frank Layburns debatindlæg. I dag er Metroen en vigtig del af hovedstadens kollektive trafiktilbud.

Og med Cityringen bliver den en meget væsentlig del af den kollektive trafik.

Men Metroen skal fortsat ses i sammenhæng med de øvrige trafiktilbud, herunder S-tog og busser.

Rigshospitalet skal naturligvis fortsat betjenes af kollektiv trafik i form af busser.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen