Hovedstaden mangler plads

Kommunerne i hovedstadsområdet kæmper for at få mere plads at brede sig på.

I den nye regionplan, der skal gælde frem til 2005, har kommunerne i hele regionen peget på i alt 1100 hektar, som de gerne vil inddrage til nye byområder.

Men umiddelbart er det under halvdelen af det areal, som kan bebygges med den gældende lovgivning, siger Jes Møller, der er plandirektør i Hovedstadens Udviklingsråd, HUR, som for første gang har ansvaret for en samlet regionplan for hele hovedstadsområdet.

»Det er i sidste ende en politisk beslutning, om det kan lade sig gøre at udbygge i større stil,« siger Jes Møller.

»Der er land nok at tage af, især i Roskilde og Frederiksborg Amt, men en stor del af det er beskyttede og rekreative områder. Desuden skal nyt, tæt byggeri placeres tæt ved stationer af hensyn til den kollektive trafik og miljøet. Derfor kan kommunerne næppe udbygge så meget, som de gerne vil,« siger plandirektøren.

Advarsel

Meldingen om begrænsede udbygningsmuligheder bekymrer Dansk Industri, der frygter, at det kan sætte hele væksten i hovedstadsregionen i stå.

»Det scenarie må ikke blive til virkelighed,« siger Christian Lerche, der er branchedirektør i Dansk Industri.

»Kommunernes ønsker skal realiseres. Ellers vil industrien få et problem med at fastholde den kvalificerede arbejdskraft,« understreger Christian Lerche.

Han tilføjer, at den planlagte nye byggelov vil fjerne de strengeste regler om, hvor tæt man må bygge.

»Forhåbentligt kan det hjælpe bolig- og erhvervsbyggeriet på vej. Det er der brug for. Kommunerne må også begynde at sætte gang i det almene boligbyggeri igen,« siger han.

Tænk nyt

Det er først og fremmest i Københavns Amt, at kommunerne er bygget fuldt ud. Det gør det svært at skaffe plads til nye borgere og nye virksomheder - og dermed nye skattekroner i kommunekassen.

Vibeke Storm Rasmussen (S), der er amtsborgmester i Københavns Amt, mener derfor, at kommunerne må tænke i nye baner.

»Vi skal ikke give køb på vores grønne områder. I stedet skal vi bruge gamle og nedslidte erhvervsarealer, som alligevel står ubenyttede hen,« siger hun.

»Jeg er klar over, at jorden på de arealer tit er forurenet, men når den er renset, giver det mulighed for at lave nye og attraktive byområder. Det gælder for eksempel store dele af Østamager, i Valby og i flere af kommunerne på Vestegnen,« siger Vibeke Storm Rasmussen.

Hun erkender, at sådan en løsning kræver lovændringer. Ejerne af forurenede grunde skal ikke længere have store fortjenester, når det offentlige betaler for at rense jorden. Og det offentlige skal have mulighed for at købe arealer, der i årevis ligger ubenyttede hen, fordi ejeren ikke kan eller vil bruge dem.

»Det er der love om i en række andre lande,« siger Vibeke Storm Rasmussen. Den nye regionplan skal vedtages i HUR inden sommerferien.

susanne.sayers@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen