Skånsk ambassadør

Bent Andersen

, generalkonsul for Skåne, Østerbro, er netop blevet udnævnt til skånsk ambassadør. Det skete ved en reception, hvor 70 skåninger og danskere fejrede Øresundsbroens indvielse i søndags. Receptionen fandt sted på det Skånska Generalkonsulat på Dag Hammerskjölds Allé. Olle Hultén, ambassadør for Utrikes Departementet og kancellichef Robert Pressing forestod den højtidelige udnævnelse, og ved samme lejlighed overrakte repræsentanterne for Skånelandet Bent Andersen et skånsk splitflag. Skåningerne blev i øvrigt modtaget på Østerport Station af Absalon Selskabets formand, Jytte Juel-Jensen, og i procession med faner i spidsen vandrede selskabet den korte afstand til ambassaden. Den nye skånske ambassadør foreslår, at den store brodag, den 1. juli, fremover fejres som ny skånsk flagdag. I forvejen blafrer det skånske flag på ikke mindre end fire flagdage, den 24. januar, hvor Skåne kom med i organisationen UNPO den 15. februar, der betegner slutningen af Snaphanekrigen i 1679, hvilket man fra dansk side kan undre sig over fejres! Den 19. juli, som egentlig er selve Skånelands flagdag, dagen hvor flaget blev anerkendt, og "samhøringsdagen" den 21. august.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen