Leder: Forsigtig start

Om en måned får København sin første vandbus, og det er mindst et par måneder for sent. Den nye vandbus får seks stoppesteder, og det er mindst et par stykker for lidt. Så enkelt kan to oplagte problemer for dette nye og i øvrigt gode initiativ ridses op.

For en vandbus er naturligvis en oplagt gevinst for en by med en så langstrakt havn som den, vi har i København. Her er muligheden for at komme hurtigt gennem byen, helt uden om bilkøer, forsinkede busser og overfyldte tog. Men det kræver unægtelig en vis tilvænning fra københavnernes side. Derfor er det godt, at turen med vandbussen kan betales med et HT-klip, og at der kan medbringes både cykler, barnevogne og kørestole. Det vil kunne gøre vandbussen til en naturlig del af byens kollektive trafiksystem.

Men vandbussen burde naturligvis være løbet i gang allerede inden skoleferien. Så havde et stort, oplevelseslystent feriepublikum lært den at kende, og samtidig havde den i sommermånederne kunne friste folk, der arbejder Indre By og på Holmen til at afprøve den, og forhåbentlig få den indarbejdet i den daglige rutine til og fra arbejde.

Tilsvarende må man undre sig over, at planlæggerne nøjes med en beskeden havnerute fra Nordre Toldbod til Det Kongelige Bibliotek, når projektet allerede er et år forsinket i forhold til de oprindelige planer. Hvorfor dog ikke udvide den i begge ender. Den oplagte endestation mod syd ville være havnekajen ved det nye Fisketorv, der åbner til oktober. Her vil tusinder af mennesker få deres daglige gang, lige som hele den store gruppe, der arbejder i det københavnske IT-svar på Silicon Valley i Sydhavnen var oplagt som kunder. Andre vil måske vælge at parkere ved Fisketorvet og tage vandbussen til City.

For den anden oplagte endestation skulle naturligvis være Nordhavn Station i stedet for Nordre Toldbod. Det ville give en masse tog- og busrejsende nordfra en hurtig og forhåbentlig også behagelig alternativ transportvej til City, Holmen eller Sydhavnen, hvor man helt slap for den Indre Bys trafikkaos i myldretiden.

Hos HT, som driver den nye vandbus, har man valgt at lægge forsigtigt ud. Det kan ofte være fornuftigt, omvendt kan det også blive så ydmygt, at ingen lægger mærke til det gode initiativ, eller værre endnu, at kundeunderlaget viser sig ikke at være stort nok, fordi ruten ikke er brugbar for den daglige pendler.

Med den rute, der er lagt op til ved premieren, risikerer man, at vandbussen ikke bliver det effektive alternativ til busser, biler og tog, den var tænkt som, men i stedet blot ender som en ny udgave af de populære kanalrundfarter, og det ville være synd for den gode idé. Derfor bør HT overveje en udvidelse snarest muligt.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen