Flere skal have adgang til naturen og kysten

Bred opbakning fra kommuner, amter og Skov- og Naturstyrelsen til en ny plan for bevaring og udbygning af Øresundsstrækningen, der skal give flere af os bedre adgang til natur og kyst.

Naturen langs Øresundskysten skal sikres og udvikles samtidig med, at langt flere skal have adgang til de rekreative områder, der strækker sig fra Helsingør i nord til Hellerup i syd.

Det anbefaler Danmarks Naturfredningsforening, som i går fremlagde rapporten "Visioner for Strandvejen og Øresund", der kommer med bud på, hvordan nye strandparker kan opstå, og grønne områder bevares og udbygges.

Planen, der indeholder 10 overordnede bud på en forbedring af en af Danmarks længste og populæreste kystnære strækninger og næsten 200 enkeltforslag, har været flere år undervejs, men er aktualiseret af, at området nu er knyttet sammen med den svenske side via den nye Øresundsbro.

Det betyder, at Danmarks Naturfredningsforening, DN, og kommunerne og amterne venter mere pres på området.

»En af vore mærkesager er fri adgang til Danmarks kyster. Selv om det er et urealistisk ønske at få adgang til hele øresunds- kysten, vil vi gerne vise, hvordan der kan blive flere og bedre adgangsmuligheder, uden at det ødelægger naturen,« siger præsident i DN Poul Henrik Harritz.

Pisk og gulerod

Planen foreslår bl.a., at presset på strandene lettes ved at udvide Hellerup, Bellevue og Skodsborg samt lave ny strand ved Mikkelborg.

Samtidig opfordrer DN til, at kommunerne håndhæver eksisterende bestemmelser om, at træer og andet grønt skal beskæres, så det ikke skygger for udsigten til Øresund. Og på selve Strandvejen foreslås en generel nedsættelse af hastigheden og ændring af vejbelysningen, så den er mere afskærmet og energirigtig. Endelig foreslås det, at foreningen og staten ved Skov- og Naturstyrelsen laver en samlet turfolder og information om Øresundsstrækningens mange herligheder og naturoplevelser.

Planen, der er ment som et udspil til samarbejde, får stor opbakning fra de involverede myndigheder, der har ansvaret for kyststrækningen og baglandet nær Øresund.

Både Søllerøds borgmester Erik Fabrin (V) og Hørsholms borgmester Hanne Falkensteen (K) er positive:

»Det er perfekt timing, at udspillet kommer sammen med åbningen af broen. Alle forventer og håber på stor og voldsom vækst. Vi arbejder på det modsatte. At den tromlende udvikling vil gå uden om Søllerød, så vi kan øge kvaliteten i området,« siger Erik Fabrin polemisk.

Skepsis om trafik

Begge borgmestre er ligesom Gentofte Kommunes formand for teknik- og miljøudvalget Finn Bech (K) skeptiske over for de trafikale følger af en udvidet adgang til naturen eller en direkte udbygning af visse strandstrækninger, som det er foreslået.

»Lige nu har jeg svært ved at forestille mig, hvor flere biler skal holde, hvis vi udvider stranden ved Bellevue. Vi har 35.000 besøgende på en god søndag,« siger Finn Bech, der savner Københavns Kommune i planen.

»Gentoftes strande betjener primært folk fra København, så jeg må indrømme, at jeg gerne havde set, at København også skulle bidrage. Øresundskysten strækker sig ret beset også langs København,« påpeger Finn Bech.

Også Skov- og Naturstyrelsen er positive over for visionen.

»Flot initiativ, som vi gerne vil være med til at støtte,« siger direktør i styrelsen Hans Henrik Christensen.

Både Københavns og Frederiksborg amter vil nu indhente kommentarer fra berørte kommuner og derefter tage konkret stilling til planen i samarbejde med den nye regionale planlægningsmyndighed HUR, Hovedstadens Udviklingsråd.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra HUR.

Friluftsrådet, der er en paraplyorganisation for 94 fritids-, miljø-, og naturforeninger, støtter oplægget og anbefaler, at HUR arbejder videre med planen.

peter.kronsted@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen