Specialskole vil debattere handicap-undervisning

Den fungerende formand for Københavns Amts undervisnings- og kulturudvalg ønsker en bredere debat på Geelsgårdskolen om undervisningen af de multihandicappede børn, som JP København har omtalt. Skolebestyrelsesformanden ønsker opblødning af de stive regler for lærernes forberedelsestid.

Efter sommerferien venter der sandsynligvis ansatte og forældre på Geelsgård-skolen en større diskussion om, hvordan de multihandicappede børn på skolen skal undervises og passes.

I to artikler i mandagens JP København kritiserede en tidligere lærer og forældre, at de stærkt psykisk og fysisk handicappede børn får mindre voksenkontakt, når lærerne på grund af overenskomster og lokale aftaler kun er sammen med børnene i 14-18 timer om ugen.

I modsætning til lærerne er pædagogerne sammen med børnene, der uden et verbalt sprog hverken skal lære at læse eller skrive, i 28 timer om ugen.

Det får nu både den fungerende formand for Københavns Amts undervisningsudvalg, Pia Boisen (EL) og skolebestyrelsesformand Jonna Karlsson til at ønske en bred diskussion om undervisningen.

»Lærerens og forældrenes kritik skal selvfølgelig tages alvorligt, men vi kan ikke ændre på noget på grund af en enkelt lærer og et par forældres udtalelser. Der må en bredere diskussion til blandt alle skolens forældre og ansatte, og der vil være fornuft i at inddrage fagfolk fra videnscentre,« siger Pia Boisen, der er formand for udvalget i Lars Abels (K) fravær.

Hun er dog ikke enig i de løsninger, som forældrene og den tidligere lærer foreslår i JP København.

»Folkeskoleloven udstikker nogle regler for, at det er lærere, der underviser, og desuden er alle læreres arbejdstid nøje fastlagt i deres overenskomst. Jeg bryder mig ikke om, at lærerne skal tildeles en supervisionsrolle over for pædagogerne. Det vil cementere en underlig rangdeling om, at nogle er overlærere og andre hjælpepædagoger,« siger Pia Boisen, der kalder det en discount-tankegang at skære ned på lærernes forberedelse.

Målrettethed

»Der skal være målrettethed og planlægning i undervisningen ud over omsorgen. Det vil være at skære ned på kvaliteten, hvis man erstatter lærere med pædagoger,« siger Pia Boisen med henvisning til, at forældre foretrækker flere pædagoger frem for lærere, fordi deres børn er så afhængige af personlig voksenkontakt.

Åben diskussion

Jonna Karlsson ønsker også en bred diskussion på skolen på baggrund af artiklerne.

»Vi burde tage en større diskussion åbent uden alt det fnidder og misundelse. Pædagogerne må også på banen. Diskussionen skal selvfølgelig tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene frem for i overenskomster og lokalaftaler,« siger Jonna Karlsson, der ser flere muligheder for at skaffe børnene mere voksenkontakt.

»Lærerne har aftaler om, hvad der kan lægges ind under forberedelse, og her kunne man måske lægge møderne og skole/hjem-samtalerne ind under forberedelsestiden,« siger Jonna Karlsson, der håber, at lærerforeningen vil være fleksibel, hvis lokalaftalerne tages op igen.

Ligeledes mener hun, at skolen i højere grad burde vurdere ressourcefordelingen til hver enkelt elev.

»Uden den personlige, nære kontakt til børnene rykker det overhovedet ikke, og vi må væk fra den her fastlåste situation og diskutere tingene mere nuanceret. For eksempel kunne man tildele nogle børn flere undervisningstimer og andre færre afhængig af, hvor meget man vurderer, at de er i stand til at lære. Når man har lagt det enkelte barns undervisningsplan, kunne man også vurdere, hvilken slags personale der vil være optimalt for barnet,« siger Jonna Karlsson.

thomas.bjerg@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen