Mere penge end fornuft

Storkøbenhavnerne er ikke rigtig velkomne i Københavns Kommune med deres biler. Ingen er! Der er som bekendt kommet nye parkeringsregler, som gør det svært at have bilen med på arbejde.

Fra 30 juni blev mulighederne for heldagsparkering i et enkelt hug skåret ned med 45.000 parkeringspladser. Der er ikke tale om et nyt "kommunalt tiltag" fra Københavns side, fordi man i Frederiksberg Kommune har praktiseret systemet i årevis. København har så at sige luntet efter Frederiksberg.

En avis kaldet "Får du P-problemer på broerne den 30. juni?" giver nogen af de ovennævnte oplysninger. Jeg savner dog som læser, at få udgiverens navn oplyst, men finder ikke navnet. Det er vel egentlig en ulovlig udeladelse og også lidt upraktisk, når der i bemeldte avis tages forbehold for både trykfejl og ændringer.

Avisen giver imidlertid to oplysninger, som jeg så håber er rigtige. Københavns Kommune taler konsekvent om parkeringsproblemer på broerne, men det er ikke kun på Langebro, Dr. Louises Bro eller i de såkaldte brokvarterer, at der kommer parkeringsrestriktioner. Nej, restriktionerne strækker sig helt ud på det ydre Nørrebro og Østerbro, hvor der aldrig har været brokvarterer eller parkeringsproblemer.

Her ser man klart forskellen på indstillingen til biltrafik i København og på Frederiksberg, fordi det ydre Frederiksberg ikke er omfattet af nogen parkeringsrestriktion. Man har foretaget en fornuftigt afvejning på Frederiksberg mens man i København enten ikke har tænkt eller blot været grådig for at få penge i kommunekassen.

Ingen skal bilde mig ind, at behovet for parkeringsrestriktioner i f.eks. Haraldsgade på Nørrebro er større end på Nyelandsvej, fordi det reelt er lige omvendt.

Det er forunderligt med et så dårligt kommunalt samspil. Hvis problemet er biler og luftmiljø i hovedstaden, så kan man da ikke acceptere så store forskelligheder i sagshåndteringen. Et kik på det første kort i parkeringsavisen viser den skrigende forskel på København og Frederiksberg. Enten skulle området øst for Fasanvej være omfatte af parkeringsrestriktioner eller også skulle alt vest og nord for Jagtvej ikke være det. Sådan var den oprindelige tanke vist også?½

Et andet kik afslører at Fristaden Christiania beliggende meget tæt på hovedstadens bymidte ikke får nogen parkeringsrestriktioner overhovedet. Her er frit slag for fri parkering, for ellers var man ikke i Fristaden. Dette har borgerrepræsentationen i København vedtaget at gøre. Når man ikke kan sende to bevæbnede patruljerende betjente ind i Fristaden, går det slet ikke med to ikke-bevæbnede parkeringsvagter. Se, dette giver mening.

For god ordens skyld må jeg hellere skrive, at jeg hver dag cykler 20 kilometer i den københavnske trafik. Det er med tiden blevet ganske sikkert, fordi bilerne næsten ikke flytter på sig. Jeg har dog bil, og jeg arbejder på et af brokvartererne med en privat parkering uden restriktion for undertegnede. Mit ærinde er altså udelukkende, at Frederiksberg og København som sædvanlig ikke arbejder sammen i vigtige trafikale spørgsmål, at København som sædvanlig ser mere på penge end på fornuft, og endelig at Christania med rette bærer tilnavnet "Fristaden".

Andre læser

Mest læste

Del artiklen