Ikke sendt i byen af nogen

Amterne skal være med til at finansiere de motorveje, som fortrinsvis skal benyttes mellem hjem og arbejde, i modsætning de strækninger, der primært benyttes til trafik mellem landsdelene. Det er pointen i et forslag, som undertegnede sammen med Per Kleis Bønnelycke, radikalt amtsrådsmedlem, for nylig har præsenteret.

JP København kommenterer i en leder (JP den 27/6) vores forslag. " Det er ikke så enkelt, som det radikale forslag kunne lyde, men det kunne selvfølgelig også være, at den radikale trafikordfører var sendt af sted med en prøveballon, som havde højt-stående radikale samt finansministeren som afsender", hedder i det i lederen.

Jeg er ikke sendt af sted med en prøveballon. Jeg er derimod optaget af at løse et stort problem, nemlig de voksende trafikale problemer flere steder i landet. Ikke mindst som bilist i Københavnsområdet oplever man dagligt at sidde fast i tætte myldretidskøer på motorvejene. Problemet er presserende og kalder på en snarlig løsning, hvis ikke trafikken i hovedstadsområdet skal bryde sammen. Inspireret af Sønderjyllands Amts nylige beslutning om selv at betale for et motorvejsstykke har vi derfor foreslået et nyt princip for finansieringen af udvidelse og udbygning af motorvejsnettet. Forslaget går i al sin enkelhed ud på at få gang i udvidelsen af motorvejene ved at lade amterne være med til at finansiere de motorveje, som fortrinsvis skal anvendes mellem hjem og arbejde.

I dag har amterne ingen forpligtelser, når det gælder motorveje. Det er alene statens opgave. Problemet er bare, at statens budgetter ikke ligefrem svulmer. Der er simpelthen ikke penge i kassen til de mange nye og påkrævede motorvejsprojekter, som både folketingsmedlemmer og lokale amtspolitikere gerne vil have gennemført. Og man kan som bekendt ikke klippe håret af en skaldet.

Det ændrer ikke ved, at der rundt omkring i landet er nogle presserende trafikale problemer, som skal løses. Motorringvejen uden om København er et aktuelt eksempel. Her er især i myldretiden kombinationen af den regionale trafik og kørsel til og fra arbejde med til at skabe alvorlige og yderst generende trafikpropper. Netop fordi der er tale om en kombination af regional og mere lokal trafik må det være rimeligt, at både stat og amt medvirker økonomisk til motorringvejens udbygning.

Det er politikernes opgave at løse problemer. Vores forslag er således et konstruktivt forsøg på at løse nogle meget konkrete og presserende problemer.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen