Leder: Kulturbroen

Store forventninger er, hvad der knytter sig til den nye Øresundsbro inden for både det politiske, det økonomiske og det kulturelle felt i Skåne og København.

I kulturlivet håber man, at broen vil bringe nye impulser og give inspiration på begge sider af Sundet, at den vil få de kulturelle initiativer til at blomstre og bringe nye grupper af interesserede på rejse over til broderlandet for at opleve koncerter, udstillinger og teater.

De første skridt er forlængst taget med det særlige projekt, der kaldes Kulturbroen, hvor en række projekter i efteråret får ekstra støtte og opmærksomhed, fordi de forsøger at binde de to lande sammen. Det gælder udstillinger, danseforestillinger, opera og meget andet, hvor kunstnere fra de to lande enten arbejder sammen eller gæster hinanden. Det samme vil forhåbentlig også komme til at gælde for publikum, og her skal fokus nok især rettes mod den danske side af Sundet.

For mens skåningerne i mange år har opfattet København som en naturlig forlængelse del af Malmö, har det modsatte sjældent været tilfældet. Hvad skulle vi dog tage til Malmö efter, har holdningen været hos kulturinteressede københavnere. Vi har jo det hele selv. Men påstanden holder naturligvis ikke.

Malmö har spændende museer for moderne kunst, et stort operahus - det største i Norden - og et symfoniorkester magen til Sjællands Symfoniorkester. Det skulle da være underligt, om ikke et enkelt af disse tilbud kunne friste en kulturelt interesseret københavner. Det vil broen forhåbentlig gøre noget ved. Når muligheden for at komme hurtigt og forholdsvis billigt frem og tilbage, også sent på aftenen, er til stede, vil det være langt mere attraktivt end dengang, man var henvist til Flyvebådenes beskedne drift om aftenen og totale stop i nattetimerne. Og med muligheden for at køre til Malmö i egen bil åbnes der uden tvivl for en helt ny og stor gruppe kulturelt interesserede københavnere og folk fra oplandet, der nu let og bekvemt kan besøge Malmö.

Men også den modsatte vej betyder broen nye muligheder. Det Ny Teater bekendtgjorde for længe siden, at man aldrig ville have turdet satse på musicalen "Phantom of The Opera", hvis ikke broen havde gjort det let for et stort svensk publikum at komme til og fra København.

Med broen som sammenknyttende element vil der forhåbentlig opstå et sikkert publikumsfundament, der kan gøre det muligt at arrangere teater, koncerter og udstillinger i København eller Malmö i samme imponerende størrelsesorden som Det Ny Teaters "Phantom". Til glæde for publikum på begge sider af Sundet.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen