Stærkt ønske om sivegade

Største ønske på Indre Østerbro er at få gjort noget ved handelsgaden Ndr. Frihavnsgade.

Politikerne i Indre Østerbros bydelsråd har længe drømt om at få gjort den centrale handelsgade, Ndr. Frihavnsgade, til en sivegade med cykelstier. Det skal blandt andet ske for at øge trafiksikkerheden i gaden, der i dag har megen gennemkørende biltrafik. Drømmen om en rolig og venlig handelsgade er så stærk, at seks borgerarbejdsgrupper i længere tid har arbejdet på projektet for at gøre Ndr. Frihavnsgade til "en gade for alle".

Trafikomlægning af Ndr. Frihavnsgade står nu øverst på den liste, som bydelsrådet netop har fremsat som ønske over for Københavns Kommune til budgettet for 2001. Det er nemlig politikerne i Borgerrepræsentationen, der skal bevilge pengene til projektet, fordi det er uden for bydelsrådenes eget virkeområde at lave anlægsarbejde.

Bydelsrådet vurderer, at projektet vil koste cirka 11 millioner kroner.

I november 1999 havde en delegation fra Østerbro foretræde for kommunens bygge- og teknikudvalg for at understrege det hede ønske om en sivegade i bydelen.

Formanden for bydelsrådet, Kjeld Lykke (Bydelslisten), mener, at Københavns Kommune netop med en omlægning af trafikken i Ndr. Frihavnsgade kunne være med til at styrke det lokale erhvervsliv.

»Vi er meget skuffede over, at bygge- og tek-nikudvalget og borgmester Søren Pind ikke har villet fremme sagen,« siger Kjeld Lykke. Nu håber bydelsrådet imidlertid på mildere vinde.

jpk@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen