Folkeskolen i fare på Nørrebro

En skolelukning på Nørrebro nu kan slå folkeskolen ihjel i en hel bydel, advarer formanden for skolernes fællesudvalg.

Politikerne på Indre Nørrebro giver alt for hurtigt op, mener formanden for skolernes fællesudvalg, Jens Iver Christiansen.

Han er både skuffet og vred over, at et flertal i Bydelsrådet for Indre Nørrebro har lagt sig fast på at sammenlægge to skoler nord for Nørrebrogade, nemlig Stevnsgades Skole og Sjællandsgades Skole. Jens Iver Christiansen er også bestyrelsesformand på Stevnsgades Skole, men han understreger, at han taler som formand for fællesudvalget, der har repræsentanter for alle skolerne på Indre Nørrebro.

»Reelt har vi kun haft et enkelt år til at forsøge at rette op på den kedelige udvikling, der ganske rigtigt har været i vore skoler. Og det er alt for lidt. Giv os fire år, så skal vi vise resultater,« siger han og henviser til, at elevflugten på Stevnsgades Skole er stagneret.

»Vi skal først nu rigtigt i gang med at bearbejde daginstitutionspersonalet, hvor der efter min mening er problemer med vejledningen af forældre. Vi oplever gang på gang, at pædagogerne direkte advarer mod at søge de lokale skoler, selv om de ikke har sat deres ben der i 16 år.«

Jens Iver Christiansen er godt klar over, at mange danske familier søger væk fra de to skoler på grund af det store antal tosprogede elever.

»Men i stedet for at nedlægge skoler kan man for eksempel give forældre garantier for, at deres børn kan komme i den samme klasse. Og i øvrigt er det en myte, at der ikke tales dansk i frikvartererne. I min datters 4. klasse er der kun en enkelt elev, som behøver ekstra dansk. Resten taler aldeles udmærket dansk,« siger han.

Der er lavet undersøgelser, som viser, at eleverne fra Stevnsgades Skole er fuldt ud på niveau med elever fra andre skoler i kommunen, og Jens Iver Christiansen mener, at det er et PR-problem, som afholder forældrene fra at søge skolen til deres børn.

»Her hjælper det ikke bare at lægge de to skoler sammen. Tværtimod kan jeg forestille mig, at der kommer en reaktion fra de mest ressourcestærke familier, som trækker deres børn ud af Stevnsgades skole, hvis man beslutter, at de skal flyttes til Sjællandsgade.

»Så kan man forvente to flytninger inden for de næste fire år. Det ved jeg da heller ikke, om jeg vil byde mine børn. Derfor kan man komme i den situation, at hele folkeskoletanken står for fald i vores del af byen. Og det er synd. For grundlæggende mener jeg, at folkeskolens idé er rigtig. At børnene går i skole sammen med de andre børn fra kvarteret.«

Jens Iver Christiansen tror, at hele sammenlægningen kommer på nuværende tidspunkt på grund af et underskud på budgettet og i virkeligheden er et besparelsesforslag.

»Men det er jo i sidste ende ikke bydelsrådets afgørelse at nedlægge en skole. Og jeg tvivler på, om Borgerrepræsentationen vælger at nedlægge skoler i en tid, hvor børnetallet stiger voldsomt,« siger han.

edith.rasmussen@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen