Leder: Grotesk skæver

VISITATIONEN TIL de københavnske plejehjem er skæv. Det går heldigvis op for flere og flere politikere, og nervøsiteten for konsekvensen af nedlæggelse af plejehjem er langt om længe ved at brede sig til kommunens sundheds- og omsorgsudvalg.

Forligspartierne er uenige om, hvilke plejehjem man skal nedlægge - og dermed også hvorfor. Det er uanstændigt at træffe beslutning på sådant et grundlag, og derfor er det forstemmende, at sundhedsborgmester Peter Martinussen blot lod sagen gå videre til økonomiudvalget. Forstemmende, fordi det er ældre, det går ud over, når nedskæring vedtages nærmest bevidstløst pr. automatik. Grotesk siger et SF-medlem.

Nervøsiteten har bl.a. bredt sig til forligspartneren Venstres BR-gruppe, hvor formanden Martin Geertsen udtaler: »Det er en del af ånden i forliget, at hjemmeplejen skal styrkes og udvikles, før boligerne nedlægges, og vi er nervøse for, at den forudsætning ikke holder.« Han vil derfor have visitationspraksis undersøgt hurtigst muligt.

Vi må formode, at dette krav naturligt medfører, at lukninger ikke besluttes, så længe sundhedsborgmesteren ikke har sandsynliggjort, at forliget hænger sammen.

»Ånden i forliget...« Det gyser voldsomt at høre en sådan formulering, når det burde være en selvfølge, at bl.a. kravet til ressourcer er undersøgt og nedfældet i forliget, så ingen kan være i tvivl om aftalen. Ønsketænkning trives tilsyneladende fortsat i bedste velgående i sundhedsforvaltningen og dens omgivelser.

Det var også ånden i forliget om nedlæggelse af Kommunehospitalet, at ældre ikke skulle komme i nød på grund af manglende hjælp...

At visiteringsreglerne ikke opfylder behovet, vidner betydelige ventelister på bl.a. Indre Østerbro om. Herfra kunne bydelsformand Kjeld Lykke (Bydelslisten) også tirsdag berette om mere end en fordobling af natopkald og tredobling af nødopkald til hjemmehjælpen. På et år er der givet 1585 afslag på plejehjemsplads.

Man forstår Martin Geertsens nervøsistet. Det drejer sig om forsvarløse mennesker, og det er dårligt politisk arbejde at træffe beslutninger, så længe alle konsekvenser ikke er tilstrækkeligt belyst, og der er sikkerhed for de forudsatte ressourcer.

Lad os derfor få de konkrete tal om ældreomsorgen og plejeressourcerne på bordet, så ikke blot politikerne, men også vælgerne kan få det nødvendige, konkrete overblik.

Regeringen har indset, at kontrollen med plejehjem er for ringe, og ældrepolitikken er for dårlig. Det skal der gøres noget ved. Københavns Kommune burde lytte opmærksomt, så en overhængende fare for en kæmpefejltagelse kan undgås.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen