Sænk taksterne!

Hvorfor forsvinder passagererne fra den kollektive trafik? Busser og tog kæmper med et faldende passagertal i disse år, og mange vise ord er sagt, men lige lidt har det hjulpet. Antallet af passager er nu engang faldende med deraf ringere indtjening.

Vi hører ellers hver gang, taksterne skal forhøjes, at servicen skal forbedres. Det har vi hørt i mange år, uden at der sker nævneværdige ting. Måske er det fordi, de ansvarlige for de store planer ikke selv benytter den kollektive trafik. Så ville den sikkert være en del anderledes.

Dårligt produkt

Brugerne har et helt andet syn på, hvad der er galt. Det er dårlig koordinering mellem bus og tog, for stramme køreplaner, der til stor irritation for brugerne ikke kan holde, og lange transporttider i forhold til bil eller for den sags skyld en cykel. I det hele taget er produktet for dårligt i forhold til billetprisen. Det er så ringe, at de fleste, der kan og har mulighed for det, tager bilen eller cyklen, eller de bruger simpelt hen benene, og så får de samtidig den daglige motion.

Hvis man skal vende den udvikling, der er i gang, skal der nytænkning til. Det gælder om at flytte grænsepæle, og det skal man jo helst for at få CO2- udslippet bragt ned på et mere acceptabelt niveau.

Ukritisk forhøjelse

Den største bommert, man begår, er at sætte prisen op uden at skele til, om det, man giver kunderne, kan bære en prisstigning. Generelt er priserne for høje, når der står en bil køreklar. Det er jo også mere behageligt at køre fra dør til dør uden at skulle omkring stoppesteder, hvor vinden piber og regnen sørger for, at man er gennemblødt inden bussen kommer.

Hvis flere mennesker skal samme sted hen, kan det ikke betale sig at tage bus og tog. Det er for dyrt i forhold til bilen. Det eneste, der kan få befolkningen til at tage bus og tog, er, at der en økonomisk fordel, men ikke ved at brandbeskatte bilisterne. Det bliver de i forvejen, og det er ikke vejen frem, men en drastisk nedsættelse af taksterne vil være den parameter, der kan få borgerne til at køre med bus og tog igen. Der skal være en mærkbar økonomisk fordel ved at stå i blæst og regn samt blive rystet rundt, inden man kan komme af transportmidlet igen.

Flyvende start

Åbenbart har man glemt, at da Hovedstadsområdets Trafikselskab startede, var der en økonomisk fordel ved at tage bus og tog. Resultatet udeblev ikke. Folk væltede ind i busser og tog, så man begyndte at snakke om, hvordan man nu skulle skaffe plads til alle de nye passagerer, men udviklingen blev ødelagt i løbet af et par år. Derefter begyndte man den takstpolitik, der gælder i dag. Hvert år hæves taksterne en vis procentdel uden skelen til virkelighedens verden.

Bedre service

Takstforhøjelser begrundes hver gang med, at pengene skal bruges til forbedret service, eller hvad man vil kalde det. Nu går man den modsatte vej og skærer ned på køreplanerne. Det kan kun være for at slippe for de sidste passagerer, så kan vi helt lukke forretningen og efterlade de mennesker, der ikke har bil eller cykel, til deres egen skæbne.

Den kollektive trafik i hovedstadsområdet lever ikke op til det, mennesker forventer i et moderne samfund. Kvalitet og service står ikke i forhold til, hvad det koster at blive transporteret. Det er for dyrt og for dårligt i forhold til, hvad det koster at køre i bil eller på cykel. Man får ikke vendt den nedadgående kurve for passagertallet, før man fører en realistisk prispolitik, der gør det til en økonomisk fordel at tage bus og tog. Som det er nu, vil endnu flere flygte over i eget transportmiddel.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen