Decentralisering

MÅLET ER ikke bare godt, det er tvingende nødvendigt . Bedre integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund. Midlerne til at hjælpe integrationen på vej skal bare ofte gennemtænkes en ekstra gang, så ikke rutinen og de lette løsninger tager overhånd.

Når det for eksempel nu viser sig, at indvandrere og flygtninge ikke i samme grad som indfødte københavnere benytter de lokale kultur- og fritidstilbud, dukker der fluks et forslag op om at oprette et multikulturelt mødested til statsfinansierede 3,3 mio. kr., hvor tilflytterne kan få mere at vide om de københavnske herligheder.

Umiddelbart kan forslaget lyde godt og rigtig. Lige som vi elsker foreninger i Danmark, synes vi også nærmest pr. refleks at være begejstrede for centre af alle mulige slags, hvor problemer kan undersøges og forhåbentlig afhjælpes.Men måske er det slet ikke sådan, man på dette punkt optimerer integrationen i København.

Måske skulle politikerne i stedet vove at gå den stik modsatte vej. For sådan et center kan meget vel risikere at lukke sig og være sig selv nok stik modsat af, hvad der var dets formål. Og samtidig er det vel ingen hemmelighed, at små centre og andre enheder tvinges til at bruge en uforholdsmæssig stor del af deres budget på administration af sig selv, således at de midler, der bliver tilbage til centrets egentlige arbejde, ender med at være forsvindende små.

Derfor bør politikerne overveje, om man ikke i stedet skulle alliere sig med allerede eksisterende organisationer inden for idrætten, kulturen og foreningslivet og i samarbejde med dem lægge strategier for, hvordan man bedre får integreret de nye københavnere. Det kunne være i form af særlige tilbud og arrangementer, måske specielt favorable medlemsordninger i begyndelsen, og opsøgende arbejde på skoler og i indvandrerforeninger og klubber.

Indledte man et sådant samarbejde, som både skulle være med de helt store og de helt små idræts- og kulturinstitutionr kunne der samtidig tages hul på den anden del af integrationsproblemet, det, man kunne kalde "den danske del". For ansvaret for en bedre integration ligger jo ikke kun i den ene lejr.

De københavnske institutioner og foreninger ville også nyde godt af at tiltrække nye brugere, og det sker selvfølgelig ikke ved at lukke sig om sig selv og kun arbejde ad velkendte baner.

Derfor er det godt, at politikerne i kultur- og fritidsudvalget nu giver tanken om et multikulturelt center en tænkepause. Den må meget gerne blive brugt til at finde nye og utraditionelle løsningsmuligheder.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen