Lånere behandlet ulovligt

Uden hjemmel i loven har de københavnske biblioteker kunnet blokere for lånere, der ikke betalte deres restancer. Finn Rudaizky (S) kritiserer nu kultur- og fritidsforvaltningen for ikke at have gjort sit forarbejde godt nok.

De københavnske biblioteker har i årevis haft problemer med at kradse rykkergebyrer og bøger hjem fra lånerne.

Biblioteksvæsenet i København indgik tidligere i år en aftale med konsulenterne i det internationale inkassofirma Intrum Justitia A/S, og alene i år forventes 8000 inkasso-sager, der vil indbringe mindst en halv mio. kr.

For at give bibliotekerne beføjelser i forhold til de dårlige betalere har kultur- og fritidsudvalget tidligere vedtaget, at bibliotekerne kunne nægte at låne bøger ud til folk med restancer på 250 kr. eller mere.

Men på baggrund af en klagesag fra en låner, civiløkonom Niels Flecker Hansen i Høje Gladsaxe, har Indenrigsministeriet nu meddelt, at det ikke finder hjemmel til den form for udelukkelse i den nuværende bibliotekslov.

Biblioteksvæsenet i København har med øjeblikkelig virkning ophævet ordningen, og 10.000 lånere på den sorte liste har nu mulighed for at gå på biblioteket igen.

Medlem af kultur- og fritidsudvalget Finn Rudaizky (S) er skuffet og forundret.

»Vi bad kultur- og fritidsforvaltningen om at stramme op på området, fordi vi kunne se, at bibliotekerne gik glip af flere millioner kr. om året. Og når forvaltningen kommer med en indstilling til os, kan man vel med en vis ret forvente, at det juridiske bagland er i orden,« siger han.

Forlanger redegørelse

På grund af den konkrete sag og for at undgå flere fremover har Finn Rudaizky nu bedt forvaltningen redegøre for, om lovgivningen blev undersøgt før indstillingen til politikerne.

»Jeg kan godt acceptere, at der sker fejl, men det sker for tit. Fornylig vedtog Borgerrepræsentation at bruge 9,5 mio. kr. på en udflytning af Sundbyvester Bibliotek, hvorefter det viser sig, at økonomiforvaltningen ikke har undersøgt, om det entreprenørfirma, der er forhandlet med, nu også har grunden. Som politiker kan man af og til godt føle, at man ikke er klædt ordentlig på af sin forvaltning,« siger Finn Rudaizky.

En bommert

Martin Günter (SF), der selv er jurist, betegner sagen som uheldig:

»Forvaltningen laver en bommert, og bagefter laver vi en bommert ved at vedtage indstillingen. Men normalt spørger vi ikke, om tingene er lovlige. Vi går ud fra, at det, vi får forelagt af forvaltningen, er lovligt.«

Hurtig reaktion

Kulturborgmester Hans Thustrup Hansen (K) mener ikke, at forvaltningen kan bebrejdes.

»Hvis det juridiske altid var i orden, havde der ikke været brug for advokater. Jeg er ikke selv særlig autoritær i den sammenhæng, og i denne sag må vi nok tilgive forvaltningen. Forvaltningen skal tolke tingene til gavn for Københavns Kommune, og jeg er glad for, at den har meldt ud med det samme, medarbejderne har opdaget, at der ikke har været en lovhjemmel for den pågældende regel,« siger Hans Thustrup Hansen.

»Hvis der er nogle, der føler sig forurettede, forulempede eller kan påvise tab, må de rejse sag mod kommunen,« siger han.

Med en ny bibliotekslov fra næste år vil der være mulighed for at udelukke de dårlige lånere.

»Det er ikke rimeligt, at folk, der gratis får lov til at låne bøger, bare skal kunne køre videre, når de opbygger en gæld,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kulturdirektør Ida Munk.

asger.westh@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen