Nyt lys over Strøget

Nyt forsøg skal ændre på belysningen i Københavns mest besøgte handelsgade.

Der er nyt lys forude på Strøget i København.

Belysningen på Frederiksborggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv og Østergade, som tilsammen danner Strøget, skal have ændret på natbelysningen fra næste forår.

Det sker i et forsøg, som både skal være med til at mindske kriminaliteten og samtidig skabe en belysning, der understreger Strøgets særkende og binder det bedre sammen med pladserne.

»I dag er det en kedelig standardbelysning, der ikke tager hensyn til den charme, der i virkeligheden er ved Strøget. Vi vil prøve at få en mere spændende belysning, der understreger Strøgets arkitektur og forløb, sådan at strækningen og pladserne kan kobles bedre sammen,« forklarer projektchef i Wonderful Copenhagen, Hanne Søndergaard.

Lysprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Københavns Kommune ved Vej & Park og Wonderful Copenhagen.

Foreløbig er der givet 500.000 kroner fra By- og Boligministeriets Bypuljeprojektet til projektet, hvis officielle titel er "Differentieret og bæredygtigt lys på Strøget og tilstødende pladser."

Lystyper undersøges

Bevillingen er så ny, at styregruppen, der også har medlemmer fra Københavns City Center Forening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, Kriminalpræventivt Råd og Lysteknisk Selskab, endnu ikke har udpeget, hvilke områder af Strøget, der i første omgang skal have nyt lys.

»Meningen er, at Strøget skal have en unik belysning, som kan danne en ny norm for byens lys. I dag er der for megen standardtænkning. Pladser skal have dén type lys og veje dén type lys. Vi vil lægge vægt på en ny æstetik, som også gerne må kombineres med energibesparende belysning,« mener Hanne Søndergaard.

Hun understreger, at når forsøget er i gang, vil brugerne af Strøget også få et ord at skulle have sagt, inden lyset tændes for altid.

peter.kronsted@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen