Hjemløse..?

»HJEMLØSE ER der jo ikke ret mange af i det hele taget. Det er svært at finde hjemløse i egentlig forstand, de fleste har en adresse. Hvis det kun var dem, vi tog os af, ville det blive en meget lille skole.«

Udtalelsen er fhv. socialminister Aase Olesens (R), fremsat i egenskab af formand for bestyrelsen for Kofoeds Skole i København. Anledningen var et interview lørdag i JP København i forbindelse med den kritik, som på det seneste er rejst mod skolens ledelse.

Kritikken skal ikke berøres her, men den tidligere socialministers udtalelser må skurre voldsomt i ørene på dem, som har noget til overs for hovedstadens svageste grupper, og som forsøger at forbedre deres vilkår. At det ikke er så få endda - almindelige mennesker og lokalpolitikere - vidner mange måneders nyhedsdækning og debat om hjemløse i JP København om.

Hovedstadens hjemløse har i mange måneder været gidsler i et politisk spil mellem den københavnske socialborgmester Winnie Larsen-Jensen (S) og hendes partifælle, daværende socialminister Karen Jespersen. Sidstnævnte trak det korteste strå, og det medførte bl.a., at Sundholms sygeafdeling reelt måtte nedlægges allerede omkring nytår.

Det eneste, der blev sat i stedet, var en varmestue med natåbent, og det endda på et tidspunkt, da alle herberger var overfyldt og måtte sige nej, når hjemløse bankede på.

Antallet af hjemløse er i stigning i hovedstadsområdet, og de seneste rapporter viser, at flere og flere udlændinge er at finde i denne gruppe. Behovet for hjælp er større end nogen sinde.

»Vi har fravalgt dem, der drikker, og dem, der går med hunde«, udtalte Aase Olesen lørdag.

»Der findes masser af væresteder, hvor folk kan blive opbevaret. Det er ikke vores opgave. Vi forebygger, opbygger og opdrager, hvilket er sværere end bare at hjælpe folk med almisser«, fortsatte hun.

Grunden til, at udtalelserne skurrer så voldsomt, er, at det virker, som om den tidligere socialminister som formand for en af hovedstadens betydningsfulde sociale institutioner totalt mangler viden om og fornemmelse for, hvor stort hjemløse-, herbergs- og værestedsproblemet er, og at der heller ikke er nogen som helst medfølelse at hente der.

Jamen, der ligger faktisk en kæmpe uløst opgave for dem, som kan se ud over egne fordomme. Det ville klæde Kofoeds Skole at tage fat, hvor Sundholm blev tvunget til at give slip. Der er brug for masser af hjælp i form af opbygning og opdragelse - spiritus og hunde eller ej, især fordi man ikke skal forvente en indsats fra Københavns Kommune.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen