Grøn asfalt på Vesterbro?

Den 7. april bragte JP København en artikel om frygt for butiksdød på Vesterbro. Her var ejendomsmægler Peter Thestrup på spil med foreningen til fremme af en grøn og helhedsorienteret byfornyelse på Indre Vesterbro.

Når man sammenligner de ca. 500 indsamlede underskrifter med de mere end 7000 underskrifter, der sidste forår blev indsamlet for at bevare Folkeparken og et økologisk koncept i Den Brune Kødby og på Vesterbro som helhed, så forekommer det lidt smalt med det befolkningsoprør, som Peter Thestrup påstår foregår på Vesterbro.

En misvisende fremstilling af Peter Thestrup, der ellers ikke har vist sig inden for aktørerne for den grønne byfornyelse, men til gengæld melder BR til Indenrigsministeriet på grund af trafikforsøget, kan selvfølgelig også have forvirret en del af butiksindehaverne.

I stedet for butiksdød kan man for eksempel også godt forestille sig et øget kundeunderlag for cafeer og nærbutikker, når den gennemkørende trafik er væk, og man færdes mere sikkert og ikke adskilt af kørebaner.

En bevarelse af trafikken med asfaltering af de nuværende grønne områder på "Boulevarden" falder i hvert fald ikke i mange beboeres smag, der gerne vil have udvidet de sparsomme grønne områder på Vesterbro.

Peter Thestrups forestilling om grønne haver uden for husene kan ikke realiseres uden betydelige omkostninger pga. jordbundens beskaffenhed. Et sådant forslag har været fremsat tidligere og er blevet forkastet. At sådanne forestillinger kan komme op igen må utvivlsomt skyldes Peter Thestrups manglende kendskab til forholdene.

Tilbage står så, om det ikke alligevel er ejendomsmæglerens interesser, der slår igennem her. Udviklingen i priserne på boliger på Vesterbro kunne tyde på, at mæglerne - uden skelen til den fortsatte forurening, det vil medføre - gerne ser, at den fortsætter, .

Andre læser

Mest læste

Del artiklen