Psykisk syge skal behandles i hjemmet

HS-bestyrelsen drøfter den 3. maj et forslag om at sende behandlere ud til skizofrene. Patienterne opsøges hjemme af behandlergrupper af psykiatere, sygeplejersker, socialpædagoger, fysio- og ergoterapeuter.

4000 skizofrene i Københavns og Frederiksberg kommuner kan se frem til at få besøg af en behandler.

Hovedstadens Sygehusfællesskab, HS, overvejer til næste år at oprette mellem to og fire såkaldte opsøgende psykoseteam som led i et forsøg, der skal vise, om alle 12 københavnske distriktspsykiatriske centre skal have de nye team.

Metoden har i udlandet vist sig at give markant færre indlæggelser, mindre kriminalitet og hjemløshed blandt de skizofrene, der også i højere grad kan fastholde et arbejde.

Lone de Neergaard, sundhedsfaglig direktør i HS, forklarer, at det er en stor fordel at undgå en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

»En indlæggelse er et brud på, hvad man er i gang med. Hvis den psykisk syges liv i forvejen er skrækkeligt, så er et brud ikke befordrende. Ved at opsøge patienterne hjemme kan vi medvirke til, at de beholder deres arbejde. Vi skal ikke fjerne patienterne fra deres normalsituation,« siger Lone de Neergaard.

Billigere behandling

For HS er der også store økonomiske fordele ved at opsøge de psykisk syge hjemme.

»Jo mere vi kan beholde patienterne i eget hjem, jo færre senge behøver vi. Vi har slet ikke enestuer nok og står foran en stor ombygningsopgave, men når en enestue koster 1 mio. kr., betyder det meget, om vi skal skabe 200 eller 500 af dem,« siger Lone de Neergaard.

En rapport fra Dansk Sygehus Institut (DSI) roste i december behandlingen, der har været praktiseret i 30 år i USA, og konkluderede, at indlæggelserne kan reduceres med 40 procent, hjemløsheden blandt de skizofrene med 80 procent og arbejdsløsheden med 66 procent.

HS vil i givet fald oprette team med 10 behandlere, der hver får 10 patienter at være kontaktperson for. Et team består af læger, sygeplejersker, socialrådgivere, socialpædagoger samt fysio- og ergoterapeuter. Hvert team koster ca. fem mio. kr. og skal udgå fra et distriktspsykiatrisk center.

»Vi skal først høste vore erfaringer, men hvis det viser sig at være en succes, skal der knyttes et team til hvert af de 12 distriktspsykiatriske centre,« siger Lone de Neergaard.

Forsøg er en succes

HS har allerede gode erfaringer med metoden, der praktiseres i Bispebjerg Hospitals OPUS-projekt. Det retter sig mod unge, der får psykoser, og projektleder Merete Nordentoft, der også er medforfatter på DSI-rapporten, kan allerede nu - halvvejs i det femårige forsøg - konkludere, at behandlerne er blevet bedre til at holde fast i patienterne.

»Vi har fat i personer rundt om patienten, som f.eks. moderen og viceværten. Hvis patienten ikke kommer, så er der andre, der reagerer,« siger Merete Nordentoft.

Hun forklarer, at 4000 ud af landets 15.000 skizofrene befinder sig i København. Med 100 patienter til hvert team ville det betyde oprettelse af 40 team i København.

Merete Nordentoft foreslår i stedet, at de 12 distriktspsykiatriske centre hver får sit team suppleret med nogle ekstra team i bydele med mange psykisk syge.

»Det drejer sig om Bispebjerg, Vesterbro, Ydre og Indre Nørrebro,« siger hun.

Københavns Amt er også interesseret i psykoseteam. Amtet afholder en konference i slutningen af maj.

»Men vi er skeptiske over for, om resultaterne fra USA kan overføres til Danmark,« siger vicedirektør i Københavns Amts sundhedsdirektorat, Torben Ø. Pedersen.

Side 3

thomas.bjerg@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen