Fiskere frygter for fremtiden

Udvidelsen af Prøvestenen og Ny Amager Strandpark betyder, at fiskenes ynglepladser går tabt, mener Danmarks Fiskeriforening, der advarer mod yderligere opfyld i Øresund.

Udbygning af Prøvestenen på Amager til ny lystbådehavn og rekreativt område samt anlæg af Ny Amager Strandpark vil ødelægge fiskeriet i området.

Det mener Danmarks Fiskeriforening, som netop har sendt en indsigelse af sted til Københavns Kommune, hvori de tager skarpt afstand fra projektet.

»Amager er gennem mange år vokset mere og mere. Med denne opfyldning bliver fiskeriet igen trængt. Og projektet betyder, at de værdifulde opvækstområder med ålegræs forsvinder. De fiskere, der bruger fangstpladserne, bliver fortrængt til andre områder, hvor der i forvejen er trængsel,« siger Dorte Grastrup-Hansen, miljøkonsulent i Danmarks Fiskeriforening.

Pendulfart

Udbygningen af Prøvestenen, hvor indskibning af olieprodukter i dag finder sted, skal efter planen ske med forurenet jord fra de mange bygge- og anlægsprojekter, der er i gang og planlagt i disse år i København.

Opfyldningen vil ifølge lokalplanforslaget være på 42 hektar - svarende til ca. 70 fodboldbaner - fordelt med 18 hektar til erhvervshavn, 18 hektar til rekreative formål og seks hektar til lystbådehavn.

Hertil medgår to millioner kubikmeter af lettere forurenet og forurenet jord. Selve opfyldningen vil betyde, at mellem 100 og 150 lastbiler dagligt vil køre til området i gennem de næste otte år.

Kræver erstatning

Opfyldning af Ny Amager Strandpark er ikke fastlagt endnu, da det afhænger af valget mellem to forskellige kystlinjer, men anlægget forventes at kræve en opfyldning på 90 hektar.

»At kommunen har et problem med at bortskaffe forurenet jord, skal ikke skade et i forvejen trængt fiskeri. Og der er ikke stillet garanti for, at området ikke også skal modtage sværere forurenet jord. Området er snart det sidste naturlige fladvandsareal i området, der er tilbage til fiskeynglen. Lufthavnen er blevet udvidet, der er lavet kunstig halvø ved Kastrup, en kunstig ø på fladvandet ved Peberholm og en vindmøllepark på Middelgrunden er også på vej,« siger Dorte Grastrup-Hansen.

Fiskeriforeningen vil, hvis lokalplanforslaget vedtages, kræve erstatning for de berørte fiskere.

Indsigelsesfristen for lokalplanforslaget udløber 24. april.

peter.kronsted@jp.dk

Side 2

Andre læser

Mest læste

Del artiklen