Politisk flertal kræver Metro-toiletter

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er ikke i tvivl om, at der skal installeres toiletter på de pladser, hvorfra der bliver adgang til Metrostationerne.

»Der kommer toiletter på de københavnske Metrostationers forpladser.«

Det lover Socialdemokratiets gruppeformand Johannes Nymark (S), der har støtte fra SF og Enhedslisten til toiletprojektet.

Københavns Vej & Park og Ørestadsselskabet har ellers haft den holdning, at der generelt ikke er behov for toiletter på de pladser, hvorfra der bliver adgang ned til Metrostationerne.

»Vi mener, at det er en kommunal opgave at sikre offentlige toiletter for ikke bare passagerer til Metroen, men alle der færdes i København - vi har jo ikke for mange offentlige toiletter i forvejen,« siger Johannes Nymark.

125 trængende

Derfor lader han sig ikke påvirke af, at Ørestadsselskabet har fremlagt en analyse, som viser, at der i løbet af et døgn vil være 125 ud af 50.000 passagerer til Metrostationen på Kgs. Nytorv, der får brug for et toilet.

Heller ikke Ørestadsselskabets argumentation om, at der heller ikke er toiletter ved busstoppestederne, får socialdemokraten til at rokke sig.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har i første omgang bedt embedsmænd i Vej & Park undersøge, hvor meget det præcis vil koste at installere toiletter på Metrostationerne i Frederiksborggade - ved Nørreport St. - på Kgs. Nytorv, Christianshavn, Islands Brygge, Københavns Universitet, Sundby, Bella Center, Ørestad City, Ørestad Syd, Vestamager, Amagerbro, Lergravsparken, Helgoland, Amager Strand og Femøren.

»Før vi endeligt vedtager at bevilge penge til toiletterne, skal vi selvfølgelig kende udgiften. Men som udgangspunkt kan jeg ikke forestille mig, at der bliver noget at skændes om,« siger Johannes Nymark, som forventer at blive præsenteret for embedsmændenes regnestykke i maj.

Reklametoiletter

Bygge- og teknikborgmester Søren Pind (V) er enig med de tre partier i, at Metrotoiletterne er en offentlig opgave.

»Men det er for tidligt at konkludere, at alle stationer skal have toiletter. Det må undersøgelsen vise - og økonomien spiller også ind. Så efter min opfattelse kan det ende med, at der opstilles toiletter ved nogle af stationerne,« siger Søren Pind.

Han peger dog på, at det også kunne ende med, at selskabet AFA JCDecaux, der flere andre steder har løst lignende opgaver, stiller reklametoiletter gratis til rådighed for kommunen - og på alle Metroforpladser.

Det Radikale Venstres Lars Rimfalk Jensen tilslutter sig ikke den politiske treenighed. Han mener, at det ville have været mere passende at få undersøgt, hvor der i det hele taget mangler offentlige toiletter i København.

»Der kan være mange steder, hvor der kan være mere behov for offentlige toiletter end ved Metrostationerne. Samtidig stiller jeg spørgsmålstegn ved, om det bliver muligt at finde pengene til projektet - men måske har de tre partier allerede indgået budgetaftale,« siger Lars Rimfalk Jensen. peter.schollert@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen