Ny strid truer millliard-aftale

Aftale mellem Københavns Kommune og de almene boligselskaber trues af Enhedslisten, som ellers skal hjælpe by- og boligministeren med at få aftalen vedtaget i Folketinget.

»Sådan forhandler man simpelt hen ikke med Enhedslisten. Kramer bruger revolvermetoder. Det vil vi ikke finde os i.«

Sådan siger folketingsmedlem Kjeld Abrechtsen fra Enhedslisten om overborgmester Jens Kramer Mikkelsens (S) måde at håndtere den politiske proces omkring den historiske aftale mellem Københavns Kommune og de almene boligselskaber. Aftalen betyder, at kommunen tjener 1,8 milliarder kroner, men den indebærer blandt andet, at folketinget vedtager ny en lovgivning og låner den almene sektor op mod en milliard kroner.

Enhedslisten føler, at Jens Kramer Mikkelsen har tromlet aftalen igennem, og derfor vil partiet i Folketinget forsøge at blokere for at tvinge overborgmesteren til forhandlingsbordet.

By- og boligminister Jytte Andersen (S) støtter indirekte Enhedlsiten.

»Jeg kan ikke forestille mig, at vi laver denne aftale uden om Enhedslisten. De må regnes for venner til den almene sektor, og det ville være unaturligt, hvis de ikke er med,« siger Jytte Andersen til JP København.

Hun tilføjer, at hun i øjeblikket forhandler "til flere sider" for at få et flertal for aftalen.

Betaler af på gæld

Milliard-aftalen blev forleden godkendt i Københavns Borgerrepræsentation. Her stemte både Venstre, de konservative og altså Enhedlisten mod aftalen, som dermed blev reddet af stemmer fra Dansk Folkeparti. Venstre og de konservative afviser aftalen, fordi de mener, at den favoriserer den almene sektor på bekostning af den private. Her støttes de af deres respektive folketingsgrupper.

Enhedslisten stemmer imod i utilfredshed over, at overborgmesteren hovedsageligt vil bruge hovedparten af gevinsten på de 1,8 milliarder kroner på at nedbringe kommunens gæld. Enhedslisten mener, at beløbet først og fremmest skal komme lejerne i de berørte almene boliger til gode.

Aftalen mellem Københavns Kommune og de almene boligselskaber, som blev underskrevet for en måned siden, er et forsøg på at løse den årelange strid mellem de to parter om kommunens såkalte tilbagekøbsret på 36.000 almene boliger i kommunen. Tiltagekøbsretten, som er nedfældet i skøderne, giver kommunen ret til at overtage boligerne i løbet af de kommende år, hvis ikke boligselskaberne køber sig fri.

De 1,8 milliarder kroner er prisen for at annullere tilbagekøbsrettighederne, og i det beløb er en rabat på 500.000 millioner kroner fra kommunen som tak for at få lov til at anvise blandt andre hjemløse og flygtninge til yderligere cirka 600.

I aftalen slås det fast, at de 1,4 af de 1,8 milliarder kroner skal bruges til at nedbringe kommunen gæld.

De 400 millioner skal anvendes til at styrke byudviklingen.

Huslejestigninger

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen afviser kritikken fra Enhedslisten.

»De forsøger bare at lægge pres i sidste øjeblik. Jeg har svært ved at tro, at de for alvor mener, at de vil stemme imod aftalen og dermed give beboerne i den almene sektor kraftige lejeforhøjelser,« siger Jens Kramer Mikkelsen med henvisning til, at en mislykket aftale vil betyde voldsomme huslejestigninger for lejerne.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti opfordrer Kramer til at åbne aftalen igen og bruge flere penge på skoler og plejehjem. Trods sin skepsis mod aftalen, regner han det for sandsynligt, at det bliver Dansk Folkeparti, som »redder aftalen for Kramer og Jytte Andersen.«

Efter hvad JP København erfarer, er der blandt embedsmændene på Københavns Rådhus stor modstand med at "åbne aftalen" igen og bruge flere penge på kommunal service. Man frygter, at regeringen vil bruge den ændring af aftalen som anledning til at skære ned på blok-tilskuddet til kommunen. niels.ditlev@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen