Unge overtager ældreboliger

Skidt for de ældre, godt for de unge. Det er et af resultaterne af den store plan for lukninger af plejehjem og beskyttede boliger, som sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune har fremlagt.

»Det er da en god ide, selv om det selvfølgeligt er lidt underligt, at man vil tilbyde unge studerende boliger, som ikke er gode nok til de ældre. Men unge er jo vant til at klare sig på lidt plads.«

Sådan siger Karina Heuer Bach, formand for Studenterforeningen på Københavns Universitet som en reaktion på, at nedlæggelse af i alt 850 plejehjemspladser og beskyttede boliger vil betyde ekstra boliger til boligsøgende unge i København.

Planen om at omdanne beskyttede boliger til ungdomsboliger blev offentliggjort på et pressemøde i går arrangeret af sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune.

Knap 300 beskyttede boliger, fordelt på tre plejehjem, vil allerede i løbet af et år omdannes til boliger til unge. Fælles for boligerne er, at de er utidssvarende, små og uegnet til at sammenlægge.

»Det er første gang, vi prøver den ordning. I første omgang er det tænkt som et midlertidigt tilbud til unge, som kommer til København for at studere uden at have et sted at bo. Men hvem ved? Måske bliver de så glade for boligerne, at de har lyst til at blive boende,« siger Klaus Thorn, kontorchef i Byggekontoret i Københavns Kommunes sundhedsforvaltning.

Karina Heuer Bach understreger, at hun allerhelst så, at Københavns Kommune tog fat på at bygge rigtige ungdomsboliger, men at initiativet med de beskyttede boliger er et skridt i den rigtige retning.

Syv hjem lukkes

Som omtalt i JP København i går har embedsmændene i sundhedsforvaltningen nu lagt sig fast på, hvordan der i løbet af de kommende tre år skal lukkes 850 plejehjemspladser og beskyttede boliger.

Planen betyder, at der definitivt lukkes syv plejehjem, og at andre fem midlertidigt lukkes, mens der bygges om.

Mest kontroversielt ved planen er, at der lukkes to plejehjem, som politikerne tidligere har reddet fra lukning i sidste øjeblik, nemlig Store Tuborg Hjemmet og Dronning Ingridhjemmet.

I alt sparer planen Københavns Kommune for knap 50 mio. kr.

På pressemødet gentog den øverste ansvarlige for sundhedsforvaltningen, Poul-Erik Daugaard, at planen er nødvendig, fordi antallet af ældre falder. Og at København stadig vil have et højt serviceniveau over for de ældre.

Den såkaldte dækningsgrad, altså antallet af plejehjemspladser pr. ældre indbygger, er således stadig højere i København end i andre store byer.

Politikere ser kup

Men alligevel inkasserer han og de andre embedsmænd skarpe protester fra politikerne - både på grund af måden planen blev offentliggjort og på selve indholdet.

»Det er helt horribelt, og vi vil rejse sagen allerede på mødet i Borgerrepræsentation-en i morgen. Jeg synes, at embedsmændene her laver et kup. De offentliggør en plan, før den har været politisk diskuteret,« siger Peter Skaarup.

Også Jette Bautrup (S) er kritisk over for lukningsplanerne.

»Jeg vil ikke sige hverken for eller imod planen endnu. Og jeg synes, det er underligt, at pressen skal informeres før politikerne om en så vigtig sag,« siger Jette Bautrup. niels.ditlev@jp.dk

Side3

Andre læser

Mest læste

Del artiklen