Modigt initiativ

Åbent brev til miljø- og energiminister Svend Auken

Københavns City Center noterer med tilfredshed, at Miljø- og Energiministeriet har gjort indsigelse over for Københavns Kommunes plan for detailhandelen i hovedstadsregionen og i særdeleshed det påtænkte gigantcenter "Fields" i Ørestad. Det er uhyre vigtigt, at vi får sat en stopper for et projekt, hvis skadevirkninger kan blive uoprettelige for byen.

I en række store europæiske byer oplever man nu, at trafikken til bykernerne svækkes til fordel for indkøbscentre. Flere tyske byer må notere et fald i tilstrømningen af mennesker på 25 pct. Det forekommer indlysende, at den onde cirkel fører til en forringelse af butiks- og forlystelseslivet, og den udvikling er nærmest umulig at vende.

Det er på ingen måde for pessimistisk at frygte, at København på samme måde kan blive ramt af flugt og forfald. Allerede nu har enkelte handelsgader i City og i brokvartererne problemer med at skabe en tilstrækkelig stor omsætning.

De internationale forretningskæder, der i øjeblikket sikrer sig nogle af de største lejemål, vil føle sig tilskyndet til at flytte deres aktiviteter ud af bykernen. At forudse de kommende års konjunkturer er vanskeligt, men intet tyder på, at købekraften forøges væsentligt. Skånske forbrugere vil kun i begrænset omfang tage til Danmark for at købe ind - hvorimod østdanskere kan tænkes at ville lægge flere penge i de allerede eksisterende sydsvenske centre.

I forvejen må det erkendes, at det indre København i et vist omfang har tabt omsætning. Forstærkes tilbagegangen må det nødvendigvis føre til, at udvalget af butikker mindskes, og at byen mister tiltrækningskraft og attraktionsværdi. Konsekvenserne for turismen er uoverskuelige, hvis København får lov at visne.

På denne alvorlige baggrund støtter Københavns City Center helhjertet ministeriets modige kamp mod de stærke interesser, der åbenlyst ønsker at bøje planloven. Vi bemærker med glæde, at Socialdemokratiets miljøordfører Martin Glerup har tilsluttet sig ministeriets konsekvente holdning.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen