Rabat til alle!

36.000 LEJERE i almene københavnske boligselskaber har god grund til at glæde sig over den rabataftale, som Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforening netop har indgået. Boligselskaberne skal kun betale 1,8 mia. kr. af i alt 2,3 mia.

kr., som kommunen oprindelig skulle have for at opgive sin såkaldte tilbagekøbsret.

Lejerne kan glæde sig over, at de undgår at blive ofre for tilbagekøbsaftalen og de helt store og for nogle uoverkommelige huslejestigninger, som det ville medføre.

Nogle borgerlige partier har betænkeligheder ved aftalen, men som det fredag fremgik af JP København, er der et solidt flertal bag aftalen i Københavns Borgerrepræsentation.

Man kunne ønske, at husejere i almindelighed var genstand for lige så stor positiv opmærksomhed, som lejerne er.

I dette tilfælde giver kommunen en kontant aftalt rabat, som kommer de mange lejere til gode. Bagefter går boligselskaberne til ministeren og får aftale om nogle billige lån til finansiering til glæde for lejerne. De holdes nogenlunde skadesløse. Skatteydere betaler gildet.

Københavns Kommune har naturligvis, inden aftalen blev indgået, vurderet konsekvenserne af at stå for stejlt på at få alle 2,3 mia. kr., og man måtte givetvis forudse en masse henvendelser om økonomisk hjælp i stedet, hvis man ikke fandt en fornuftig ordning. Boligselskaberne og/eller lejerne ville få økonomiske problemer, som skatteyderne så skulle betale.

Lejere og boligselskaber er imidlertid ikke de eneste, som har noget i klemme i forbindelse med tilbagebetalingsklausul. Det gælder i lige så høj grad husejere, udlejere af ejendomme og virksomheder. Når man nu har lagt rabatniveauet ud fra den ganske solide basis, som 36.000 lejre er, må disse, som i forvejen bidrager flittigt til statskassen med alskens skatter, formodes at få tilsvarende rabattilbud, når de henvender sig til kommunen.

I den aktuelle sag er det svært at finde særlige argumenter for, at boligselskaber og lejere skal have deres merudgifter i forbindelse med ophævelse af tilbagekøbs-klausulen betalt af de øvrige skatteydere, med mindre man bevidst vil diskriminere husejere m.fl. til fordel for lejere. Derfor bør de pågældende snarest efter aftalens vedtagelse i borgerrepræsentationen bede om tilsvarende rabat.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen