Venstre vil bevare de fire bydelsråd

Venstre nærmer sig nu Socialdemokratiet i spørgsmålet om bydelsforsøgene. Dermed er der lagt op til en aftale, hvor de fire bydelsforsøg får lov til at fortsætte i en reduceret udgave.

Venstre i København vil arbejde for, at de fire nuværende bydelsråd får lov til at fortsætte i endnu en forsøgsperiode. Det er resultatet af måneders strid om partiets holdning, som blev bilagt på en generalforsamling torsdag.

Dermed er Venstres officielle holdning nu meget tæt på det udspil, som overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) fremlagde for en måned siden om bydelsrådenes fremtid. Det er derfor nu sandsynligt, at det bliver Venstre og Socialdemokratiet, der bliver aksen i de kommende forhandlinger. Udgangspunktet for de forhandlinger bliver, at bydelsrådenes magt reduceres, men at de får lov til at bestå i en ny forsøgsperiode.

På generalforsamlingen i Venstre i København stemte 90 af de fremmødte 104 partimedlemmer for en udtalelse, hvor det understreges, at Venstre både skal arbejde for "nærdemokrati" og for at "ret og pligt" hænger sammen. Ifølge JP Københavns oplysninger er det reelt et kompromis mellem på den ene side flertallet i gruppen i Borgerrepræsentationen med borgmester Søren Pind og gruppeformand Martin Geertsen i spidsen. Og på den anden side kritiske dele af baglandet og ikke mindst partiets nuværende medlemmer af bydelsrådene og tidligere borgmester Bente Frost.

Skat eller ikke skat

Flertallet i gruppen havde lagt op til at "tilbagerulle" bydelsforsøgene, med mindre de enkelte bydele fik selvstændig skatteudskrivning, altså betoningen af sammenhængen mellem "ret og pligt". De lægger vægt på, at de nuværende bydelsforsøg har den ulempe, at de kan bruge penge uden at skulle stå til regnskab over for vælgerne og nævner det økonomiske kaos i Kgs. Enghave som skræk-eksempel.

Omvendt mener dele af baglandet, at det er god Venstrepolitik i decentraliseringens navn at arbejde for mere magt til bydelsrådene, altså betoningen af "nærdemokrati".

»Jeg er glad for, at opbakningen er så bred. Det står nu klart, at Venstre vil arbejde for en videreførelse af bydelsforsøgene i en eller anden form i de fire bydele, men at vi på den anden side ikke kan acceptere, at ordningen udbredes til hele København, hvis ikke der kommer skatteudskrivning. Nu må vi så se, hvad forhandlingerne ender med,« siger Søren Pind.

Også den anden fløj i partiet er tilfreds. Bente Frost siger, at hun især er glad for, at Venstre fortsat vil arbejde for bydelsforsøgene, og at hun håber, at man så senere kan udbrede ordningen til at gælde hele kommunen.

De to fløje i Venstre er enige om partiets langsigtede mål, nemlig at Københavns Kommune opdeles i 6-9 selvstændige kommuner.

Uro afløst af enighed

Formanden for Venstre i København Aksel Nørholm, som i øvrigt blev genvalgt på generalforsamlingen, glæder sig over, at uroen i partiet nu tilsyneladende er afløst af enighed.

»For mig er det væsentligste, at vi fastholder det overordnede mål med at splitte København op i mindre kommuner. Men som den parlamentariske situation er i dag, kan det ikke lade sig gøre, og så må vi arbejde ud fra det grundlag,« siger han.

Jens Kramer Mikkelsen (S) glæder sig over de nye meldinger fra Venstre.

»Venstres udspil ligger bestemt inden for den ramme, som jeg har lagt for forhandlingerne,« siger han, men understreger, at han satser på at få flere partier end Venstre med i en endelig aftale om bydelsforsøgene.

Også internt i Socialdemokratiet debatteres bydelsrådenes fremtid. Foreløbig har kun én kreds, nemlig Blågård-kredsen, vendt sig mod Kramersudspil. Her kræver man, at bydelsrådene får mere magt og udbredes til at dække hele kommunen.

niels.ditlev@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen