Fredning kan stoppe storstilet byplan

To gamle gasbeholdere er midtpunkt i en strid om udviklingen af området ved Flintholm Station på Frederiksberg. Det vil være tragisk, hvis en interesse-

organisation får held med at forpurre nedrivningen, mener formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Mads Lebech (K), fordi det vil stoppe de storstilede planer. "Vrøvl", lyder kommentaren fra professor Bjørn Nørgaard.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har med en klage til Naturklagenævnet lagt en bombe under Frederiksberg Kommunes planer om at nedrive de to enorme gasbeholdere på kommunens gasværksgrund ved Finsensvej.

Klagen kan få afgørende betydning for byudviklingen af området ved det kommende trafikknudepunkt Flintholm Station.

Landsforeningen mener, at kommunen ikke overholder planloven, når den - uden en lokalplan - vil rive de to beholdere ned.

Foreningen er samtidig i gang med at indsamle materiale for at være i stand til at rejse en fredningssag for at bevare mindst en af de to beholdere, hvoraf den ene fra 1895 er den ældste gasbeholder i Danmark. Gasbeholderne er henholdsvis 23 og 30 meter høje.

»Frederiksberg Kommune forsømmer sin pligt til at fastholde historien. Der er efter vores opfattelse tale om kulturminder, der fortæller om fortidens liv på Frederiksberg. Samtidig fratager de borgernes muligheder for at komme med indvendinger, når der ikke laves en lokalplan forud for nedrivningen,« siger Klaus Eggers Hansen, formand for fredningsudvalget i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, også kaldet By og Land.

Klaus Eggers Hansen mener, at politikerne har en forpligtelse til at tænke gasbeholderne ind i den fremtidige arkitektur i Flintholm-området. Det vil give nogle anderledes og alternative muligheder for byudvikling.

Det er præcis den samme tankegang, som den socialdemokratiske viceborgmester, Gunvor Auken, lægger for dagen. Hun er glad for, at By og Land nu går ind i sagen.

Ingen fortrydelsesret

»Det er kun godt, at nedrivningsplanerne bliver undersøgt til bunds, så vi sikrer os mod, at vi har truffet en forkert og ulovlig beslutning. Hvis gasbeholderne først er revet ned, så kan vi ikke fortryde,« siger hun.

Kommunalbestyrelsen skal på mandag - efter planerne - endeligt beslutte at bruge fire mio. kr. til nedrivningen af de store beholdere. Men denne beslutning kan blive udskudt, fordi By og Land har bedt Naturklagenævnet om, at dens klage får opsættende virkning, så man ikke risikerer, at gasbeholderne bliver revet ned, mens Naturklagenævnet tager stilling til spørgsmålet.

Formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Mads Lebech (K), erkender, at han er særdeles irriteret over forløbet. Han kalder det for "tragisk", hvis en klage og en efterfølgende fredningssag spænder ben for kommunens byudviklingsplaner. Han mener, at området vil blive langt mindre attraktivt at investere i for erhvervsvirksomheder, hvis de to gasbeholdere skal blive stående.

»Det er et stort tilbageslag for alle planer, hvis man får held med at blokere for udviklingen for at bevare nogle skrotbunker. Jeg vil ikke afvise, at man kan bevare dem, men vi er ikke villige til at bruge en masse penge til det formål. Det vil være hul i hovedet,« siger han. Mads Lebech frygter, at en eventuel fredningssag kan skubbe byggeplanerne flere år ud i fremtiden - præcis som det er sket i forbindelse med en fredningssag af 34 kolonihaver på Frederiksberg.

Betonklodser

Professor Bjørn Nørgaard, Kunstakademiet, har netop været ude at kigge på de to store gasbeholdere, og han har stor forståelse for By og Lands indsigelser. Han kan komme til at behandle en fredningssag, fordi han er formand for Det Særlige Bygningssyn under Skov- og Naturstyrelsen, der behandler fredning af bygninger. Han mener, det er noget vrøvl, at en bevarelse vil ødelægge områdets muligheder.

»Det er ingen kunst at rydde hele området og bygge betonklodser. Det bedste vil være, at kommunen laver en bevarende lokalplan, hvor mindst en af gasholderne tænkes ind i det fremtidige miljø,« siger Bjørn Nørgaard.

peter.rosendal@jp.dk

Side 2

Andre læser

Mest læste

Del artiklen