For Aukens regning

I JP København den 28. februar skriver miljøminister Svend Auken (S), at undertegnede er på stemmefiskeri. Men dog. Men dog.

At Dansk Folkeparti går ind for bevarelse af den del af den danske kultur, skal der ikke herske tvivl om. Netop bevarelsen af noget så dansk som kolonihaver. Det ved hr. Auken udmærket. Når jeg fremfører det synspunkt, at det er den socialdemokratisk ledede regering, der ønsker at nedlægge kolonihaver i både Tårnby og Frederiksberg, er det naturligvis rigtigt. Det er netop Miljøministeriet, der bl.a. som område har kolonihaver.

For Frederiksbergs vedkommende er det DSB, der udlejer et stykke jord til nytte-/kolonihaver med etårige lejekontrakter med tre måneders opsigelse, altså lejekontrakten skal fornys hvert år.

Det faktum, at det er den socialdemokratiske regering, der har pålagt DSB at sælge de jordbesiddelser, de ikke mere har brug for, til den højest bydende, kan da ikke være hr. Auken ubekendt. Som bekendt bor hr. Auken selv på Frederiksberg, og ydermere sidder hans søster Gunvor Auken (S) også i kommunalbestyrelsen.

Der har til dato ikke været nogen afstemning om nedlæggelse af kolonihaver, og dags dato er der heller ikke vedtaget nogen ny lokalplan for området. Det burde hr. Auken være vidende om. Jeg har derfor ikke været med til at stemme for nedlæggelse af disse nyttehaver.

Det, der har været til afstemning, er et forslag fra Gunvor Auken, som vil forsøge at få fredet området. Det har jeg stemt imod. Der er ikke noget som helst, der taler for noget så drastisk som en fredning af dette lille område, og denne fredningssag er endnu ikke afgjort.

Miljøminister Svend Auken har i øvrigt udtalt: "Nedlæggelsen af en enkelt kolonihave kan ikke tillægges national interesse".

Svend Aukens udtalelser må stå for hans egen regning og til almindelig bedømmelse om troværdighed.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen