Ny toglinje kommer på tværs

Ringbanen, der forventes at få 100.000 passagerer dagligt, får Ny Ellebjerg som endestation. Den eksisterende Ellebjerg Station nedlægges.

Udvidelsen af S-togsnettet med Ringbanen, der skal binde byen sammen på tværs af eksisterende linjer, får endestation i Ny Ellebjerg.

Selv om det oprindeligt var tanken, at Ringbanen skulle forløbe fra Hellerup i nord til Sjælør Station i syd, er planen for endestationen ændret for at gøre plads til eventuelle yderligere udvidelser af banen mod Amager.

Ringbanen får endestation ved en helt ny station øst for Gl. Køge Landevej med adgang fra stationspladsen ved Køge Bugt banen og til Carl Jacobsensvej nordøst for stationen samt fra Ellebjergvej via udbygning af Poppelstykket.

Ny Ellebjerg Station - som stationen foreløbig hedder som arbejdstitel - erstatter den eksisterende Ellebjerg Station på Køge Bugt banen, som er en af de mindste ubetjente trinbræt-stationer på S-togsnettet i hovedstaden.

Knudepunkt

Den nye station bliver et knudepunkt for Ringbanen med omstigningsmulighed til Køge Bugt banen og Øresundsbanen mod Sverige.

På Ny Ellebjerg vil passagerer kunne skifte tørskoet mellem disse linjer, og hvis København - Ringstedbanen alligevel skal bygges, kan Ny Ellebjerg uden store udgifter udvides.

Også en fremtidig udvidelse af Ringbanen til Amager til eksempelvis Ørestad Station er nærliggende, fortæller udkastet til lov om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg, som ventes til afstemning i Folketinget i løbet af denne måned.

Hurtigere og dyrere

Anlægget af Ringbanen er en del af en politisk aftale om forbedring af den kollektive trafik mellem regeringen, SF og Enhedslisten.

Siden aftalen blev indgået i '98, da anlægsprisen var anslået til 950 mio. kroner i 2000 priser, er anlæggets pris steget til 1,37 mia. kr., hvilket skyldes mere ambitøse stationsudformninger og ikke tidligere indregnede sporomlægninger ved Vigerslev. Også tidspunktet for banens ibrugtagning er ændret, så den planlagte åbning af banen ventes at blive i 2005 i stedet for 2007.

Når Ringbanen er færdig, ventes ca. 100.000 passagerer at købe billet til et af de 12 tog i timen, der vil køre på tværs af de eksisterende "S-togsfingre".

Banestyrelsen offentliggør i dag "Høringsnotat om Ringbaneprojektet", der indeholder Banestyrelsens kommentar til de 87 skriftlige høringssvar, der er fremkommet i høringsfasen.

peter.kronsted@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen