Filmselskab i klemme

Efter 18 år i en lejet bygning på Islands Brygge er Columbus Film blevet sagt op af Københavns Kommune. Filmselskabet må vige pladsen for KUC's nye medborgerhus.

Planerne om et nyt medborgerhus på Islands Brygge som erstatning for det nedrivningstruede Gimle på Ny Tøjhusgrunden får konsekvenser for Columbus Film.

Filmselskabet har i 18 år holdt til i en række ældre gule bindingsværkshuse i Havneparken på Islands Brygge for enden af Reykjaviksgade og Vestmannagade, der også huser en række mindre filmselskaber.

Men her ønsker KUC, der sammen med Københavns Kommune blandt andet via sportshaller og medborgerhuse stiller fritids- og kulturtilbud til rådighed for borgerne, at bygge en nyt medborgerhus som erstatning for det nedrivningstruede Gimle på Ny Tøjhusgrunden.

Sammen med Københavns Kommune stiller KUC - blandt andet via sportshaller og medborgerhuse - fritids- og kulturtilbud til rådighed for borgerne

»Vi har en opsigelsesfrist på et år, men vi er i princippet allerede blevet sagt op,« siger direktør Bjarne Eskildsen, Columbus Film.

Kontorchef Torben Offersen fra Københavns Kommunes Vej- og Parkafdelingen, der er udlejer af grunden, bekræfter opsigelsen.

»Som udgangspunkt kan Columbus Film dog blive boende til og med udgangen af januar 2001, men det beror på de forhandlinger, der nu er i gang,« siger han.

Arkitektkonkurrence

Byggeriet kommer ifølge KUC's direktør Hans Grønberg ikke ud i licitation. I stedet har KUC valgt en såkaldt omvendt totalenterprise, hvor byggesummen og tidshorisonten for byggeriet på forhånd er fastlagt.

Ud af otte potentielle arkitektfirmaer har KUC indstillet de fire, man mener kan klare opgaven, til kultur- og fritidsudvalget, der skal behandle sagen på et møde den 16. marts. Vinderprojektet afsløres den 15. juni, og Hans Grønberg forventer, at det nye medborgerhus vil stå klart i maj næste år.

Københavns Kommune har derfor travlt med at få Columbus Film ud af bygningerne, og selskabet er allerede blevet tilbudt nye lokaler på Amager tæt ved Knippelsbro. Præcis hvor, ønsker Columbus Films direktør Bjarne Eskildsen ikke at afsløre, men han finder ikke tilbuddet specielt interessant.

»Her på Islands Brygge ligger vi tæt på vores kunder og har en god udsigt ud over vandet. Samtidig er det dyrt at flytte, så nu ser vi lige tiden an,« siger han.

Misligholdt bygning

Fra at have haft en 10-årig lejeaftale, har Columbus Film i de senere år kun kunnet få en et-årig aftale med Københavns Kommune.

»Så derfor har vi ikke ville ofre penge på vedligeholdelse af bygningen i de sidste mange år,« siger Bjarne Eskildsen.

Han betegner træværket som "træt", og Teknologisk Institut har fornylig konstateret råd.

Så lige som Gimle er filmselskabets bygninger dømt til nedrivning, og der er allerede foretaget boringer i jorden med henblik på udgravninger til det nye medborgerhus.

KUC havde oprindeligt beregnet, at det nye medborgerhus ville komme til at koste 15 mio. kr. Nu budgetteres der med 18-22 mio. kr.

»Det er lykkedes os at skaffe flere penge, så det bliver et flot medborgerhus og et spændende projekt. Det er jo første gang, at KUC skal være med til at bygge et medborgerhus op fra bunden,« siger KUC's direktør Hans Grønberg.

Det nye medborgerhus finansieres af Københavns Kommune samt en række offentlige og private virksomheder og institutioner, som Hans Grønberg på nuværende tidspunkt ikke ønsker at afsløre.

En størrelse på 1600-2000 kvm har tidligere været fremme, hvilket i så fald vil være godt 1000 kvm mindre end Gimle. Til gengæld vil huset fra begyndelsen blive indrettet til formålet.

Rystende oplevelser

De lokale foreninger og Gimles brugergrupper har tidligere betegnet byggeriet af det nye medborgerhus som det bedste alternativ til det solide Gimle, der selv må lade livet til fordel for nye kontor- og boligbyggerier, men Bjarne Eskildsen fra Columbus Film mener ikke, at beboerne på Islands Brygge skal glæde sig for tidligt.

»Da man gravede ud til det nye hotel på Kalvebod Brygge, stod vores bygningerne og rystede. Så jeg siger bare stakkels beboerne, når man går i gang på Islands Brygge,« siger han.

asger.westh@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen