Elektronisk overvågning skal gøre Køge Bugt renere

Der er et pænt stykke vej endnu, før Køge Bugt har det godt, og de indre farvande er helt i orden. Nu tager Roskilde Amt et nyt våben i brug for at sikre vandkvaliteten.

Et nyt elektronisk redskab kan være med til at give vandmiljøet i Køge Bugt et bedre liv, men det kræver stadig, at kommunerne gør udledningerne til bugten renere.

Roskilde Amt har netop investeret 700.000 kr. i et computerprogram, som kan give præcise billeder og beregninger af, hvordan vandbevægelserne finder sted i bugten.

Teknikken gør bl.a., at spildevandsudledninger til Køge Bugt kan følges nøje, og ændringer i miljøtilstanden i Køge Bugt kan forudsiges, hvis udledningen af næringsstoffer fra kloak og landbrug ændres.

Programmet er designet specielt til Køge Bugt af konsulentfirmaet DHI på baggrund af de informationer og data, som Roskilde Amt har indsamlet.

Køge Bugt er et stort vandområde, der står i direkte forbindelse med Øresund og Østersøen, og mange forskellige interesser er knyttet til bugten både med hensyn til turisme, fiskeri og industri. Det er amtets opgave at sørge for, at området ikke lider overlast på grund af de forskellige interesser.

Fedtmøg og ålegræs

»Computermodellen har bl.a. bekræftet vores formodninger om, at de lokale udledninger til Køge Bugt ikke har nogen markant effekt ude i den centrale og meget åbne del af bugten, men på de kystnære områder. I den åbne del af bugten er vandudskiftningen med de tilstødende farvande af større betydning,« siger formanden for udvalget for teknik og miljø, Flemming Damgaard Larsen (V).

Men modellen viser samtidig, at de lokale udledninger har betydning for miljøtilstanden i de kystnære områder. Specielt fedtmøg - en trådalge-art - og ålegræs vokser fint ved store forekomster af næringsstoffer fra byerne.

Store forekomster af fedtmøg og ålegræs er til stor gene for fiskeriet og badegæsterne, men har også en negativ effekt på de øvrige dyr og planter i bugten. Modellen sandsynliggør, at selv med meget drastiske reduktioner af næringssaltudledningerne vil der stadig forekomme fedtmøg i Køge Bugt, men i meget mindre mængder end i starten af 1990erne.

»Miljøtilstanden i Køge Bugt er i dag generelt meget god i de åbne dele af bugten, men der et pænt stykke vej endnu, før bugten har det godt, og de indre farvande er helt i orden. Det er de enkelte kommuner der skal stramme op, men vi vil prøve via den kommende regionplan, at få udledningerne gjort renere,« siger Flemming Damgaard Larsen.

peter.kronsted@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen