Sundbyer skal smelte sammen

Politikere fra Malmö og København offentliggør

i dag en fælles "grundlov", der forpligter de to bystyrer til at arbejde for, at borgerne på begge sider af Sundet kommer til at føle sig som borgere i én by.

I dag mødes politikerne fra den københavnske Borgerrepræsentation med politikerne fra byrådet i Malmö. Det indvarsler nye tider, der skal føre borgerne i København og Malmö tættere på hinanden. Endog meget tættere på hinanden. Således bliver en helt ny "grundlov" for samarbejdet og integrationen i Øresundsregionen offentliggjort i forbindelse med mødet.

Og målet er klart: De to byers borgere skal komme til at føle sig som borgere i én by.

På rådhusene skal samarbejdet intensiveres ved, at der skabes en fælles uddannelse for lederne i København og Malmö, samtidig med at edb-netværkene på de to rådhuse kobles sammen. Det skal styrke kontakten og lette sagsbehandlingen for de borgere, der søger hjælp på de to rådhuse.

Københavns overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen (S), siger, at det ikke handler om en bro i stål og beton. Den er blot et stykke teknik.

»Det handler om at sætte kød og blod på visionen om regionen, så borgerne mærker en forskel,« siger han.

Ilmar Reepalu (S) er borgmester for 255.000 mennesker i Malmö - halvdelen af befolkningen i Københavns Kommune. Alligevel siger han, at det ikke bliver et storebror/lillebror-projekt.

»Vi taler om to ligeværdige byer med hver deres styrkeområder, og vores borgere skal kunne færdes frit og "shoppe" i hver sin del af byen,« siger han.

Forskelligt hverdagsliv

Etnolog Lotte Mortensen Vandel arbejder i øjeblikket på at forberede en udstilling på Københavns Bymuseum under titlen "På den anden side". Den handler om forskelle mellem de to broderfolk. Hun har meget svært ved at forestille sig, at borgerne i Malmö og i København nogensinde kommer til at føle sig som borgere i den samme by.

Hun hæfter sig ved, at de bor i to lande, hvor "opdragelsen" fra barnsben er meget forskellig. Det skaber forskelligt hverdagsliv på de to sider af Sundet.

»Det er også mit indtryk, at vi har meget forskellige indgangsvinkler til hele integrationsspørgsmålet. Svenskerne er langt mere seriøse. De vil gerne have det her projekt. I København bliver det mere betragtet som en joke: "Nå, får vi så Skåne, Halland og Blekinge tilbage?"« siger hun.

Gevinst for københavnere

Lotte Mortensen Vandel tror dog, at det er for firkantet at konkludere, at det kun er svenskerne, der får noget ud af et tættere samarbejde.

»Der er da nogle københavnere, der nu har fået øjnene op for, at der overhovedet er en by lige ovre på den anden side af Sundet. Og at man kan have økonomisk fordel af at flytte derover,« siger hun.

Venstres gruppeformand, Martin Geertsen (V), tror ikke, at man kan forhaste en udvikling igennem ved hjælp af flotte politiske visioner.

»Vi skal passe på, at vi ikke presser integrationen ned over hovedet på borgerne. Der kommer en naturlig udvikling, hvor de to byer langsomt nærmer sig hinanden. Her bliver broen selvfølgelig et naturligt omdrejningspunkt,« siger han.

De to kommuner nedsætter nu en arbejdsgruppe, der skal konkretisere samarbejdet på tværs af vandet. Samtidig er det besluttet, at de to kommunalbestyrelser skal mødes én gang om året.

peter.rosendal@jp.dk

niels.ditlev@jp.dk

Side 2

Andre læser

Mest læste

Del artiklen