Fornyelse - uden bydelsråd

Har bydelsforsøget styrket nærdemokratiet og engagementet?

I forsøgsbydelene er min fornemmelse, at det stadig i overvejende grad kun er græsrødderne, der er engageret og så de valgte lokalpolitikere.

Af PLS-rapporten fremgår det, at ventelisterne stort set er forsvundet. Det gælder i hvert fald ikke på Indre Østerbro, hvor ventelisten for pasning er ca. 15 mdr.

Bedre service, ja, det så vi tydeligt på Indre Østerbro med hjemmehjælpen. Igen et spørgsmål om prioritering.

I Kgs. Enghave har der været problemer med frit institutionsvalg, og Valby Bydel ønskede en institution anvendt til andre formål end daginstitution, idet de ikke har samme problem med pladsgarantien, som andre steder i byen.

53 mio. kr. koster bydelsforsøgene over en femårs periode. Man har måttet låne penge fra BR-kommunen for at få økonomien til at hænge sammen. I bydelen sker der en økonomisk prioritering af, hvad pengene skal benyttes til. På Indre Nørrebro har man netop med baggrund i økonomien afvist at yde støttepædagog i almindelige daginstitutioner.

På idrætsområdet er der i tre ud af fire bydele anlæg, som er med i forsøget, men hverken bydele eller brugere vil tage ansvar herfor, så evt. udlægning af idrætsfaciliteter kunne skabe store forskelle på den service, der gives i de forskellige bydele.

Når Peter Skaarup (DF) fra Dansk Folkeparti i et læserbrev skriver omdobbeltadministration, såfremt der evt. skal oprettes bydelsrådhuse i alle bydele, er det ikke skudt helt ved siden af.

Martin Günter (SF) mener, det er bedst for den nødvendige politiske fornyelse, at der oprettes bydelsråd over hele byen. Nu er det jo sådan, at bydelsråd har vist sig ikke i sig selv at være en politisk fornyelse, det er måden, de fungerer på, og de fungerer ikke helt efter hensigten.

Og så vil jeg da i øvrigt sige, at jeg som rådhuspolitiker hverken er bange for egen fremtid eller magt, men mere for Københavns fremtid.

Og så er der mange, der glemmer, at den ny struktur i København også har medført, at borgerrepræsentationen og forvaltningerne er blevet mere udadvendt end tidligere, og det er også blevet nemmere at få foretræde for udvalgene end tidligere, så man behøver ikke nødvendigvis bydelsstyre for at få fornyelse.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen